Publiceringsdatum:

Ökad kunskap om hedersrelaterat våld

SST redovisar sitt regeringsuppdrag att öka kunskapen om hedersrelaterad våld och kvinnlig könsstympning.

Myndigheten för stöd till trossamfund fick under 2021 i uppdrag av regeringen att “arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare.” Dessutom ska SST, tillsammans med sex andra myndigheter, “planera och genomföra informationsinsatser riktade till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående, samt yrkesverksamma som möter gruppen.”

SST har genomfört insatser riktade till olika målgrupper: ledarskapsprogram för kvinnor, ett webbinarium om könsstympning av flickor och kvinnor som riktar sig till trossamfund och myndigheter, en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck, samt framtagning av ett studiematerial, en utbildningshelg och uppstarten av studiecirklar mot könsstympning med fokus på trossamfund där sedvänjan kan förekomma.

Myndigheten slutredovisade den 28 september 2023 uppdraget till Arbetsmarknadsdepartementet. ÖKAD KUNSKAP OM HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KOPPLAT TILL TROSSAMFUNDENS VERKSAMHET: slutredovisning av regeringsuppdrag A2021/01029 går att ladda ner här Pdf, 1.1 MB., och här Pdf, 474.5 kB. kan man ladda ner bilaga 7.4.

I veckan slutrapporterar även Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats. samt Jämställdshetsmyndigheten Länk till annan webbplats. sina respektive delar av uppdraget.

Här Länk till annan webbplats. kan man ladda ner FRÅN FÖREBYGGANDE TILL BROTTSBEKÄMPANDE - HELA KEDJAN BEHÖVS: Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av insatser mot könsstympning av flickor och kvinnor.

NCHs rapport heter Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029): Slutredovisning och finns att ladda ner på NCHs hemsida..