Registrering i SST:s e-tjänst

Från och med 2024 kommer all bidragshantering genom Myndigheten för stöd till trossamfund ske via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. För att kunna söka bidrag eller använda myndighetens tjänster måste din organisation använda e-tjänsten

SST:s övergång till digitaliserade tjänster är ett sätt att säkerställa att bidragshantering och hanterandet av personuppgifter sker rättssäkert och korrekt.

Övergången till digital hantering sker i två steg:

  • Först måste du som är företrädare för ett trossamfund eller annan organisation inom civilsamhället registrera dig som användare via länken:
    Registrera användare - eservice (myndighetensst.se) Länk till annan webbplats.
    Läs mer om behörig företrädare längre ner.

  • I ett nästa steg behöver du registrera den organisation som du företräder.
    Denna tjänst är stängd för underhåll och öppnar åter den 22 april för nya registreringar. Den är emellertid öppen för dem som påbörjat sin registrering och ombetts komplettera, och nås via länk som skickats per mejl till behörig företrädare