MYNDIGHETENS SAMVERKAN

Myndigheten för stöd till trossamfund ingår i en rad olika myndighetsnätverk som rör relationen till civilsamhället, bidragsgivning, statistik, krisberedskap, våldsbejakande extremism, arbetet mot tvångsäktenskap och så vidare.

Samverkan sker också inom flera myndigheters regeringsuppdrag för att säkerställa och bidra med kunskap om trossamfundens roll och uppgift. Vidare sker också samverkan med organisationer inom civilsamhället där det finns gemensamma intressen och uppgifter, t ex Mänskliga Rättighetsdagarna, Demokratiakademin, MR fonden.