STATISTIK OM TROSSAMFUND

Myndigheten för trossamfund får ofta frågor rörande statistik om religiös tillhörighet. Det är dock viktigt att känna till att det i Sverige inte är tillåtet för staten att registrera religiös tillhörighet. Den sista folkräkningen där religionstillhörighet ingick publicerades år 1930 av Statistiska centralbyrån.  

Varje år rapporterar de statsbidragsberättigade samfunden in hur många medlemmar de har inskrivna i sina register. Vidare har de också möjligheten att också redovisa hur många regelbundna, registrerade deltagare som finns i samfundets verksamhet. De kan till exempel vara deltagare i barn- och ungdomsgrupper. Dessa två uppgifter (medlemmar plus deltagare) ligger sedan till grund för SST:s beräkning av bidraget till varje samfund. SST benämner dessa sammantagen som ”betjänade” eller ibland ”bidragsgrundande personer”.

Eftersom Svenska kyrkan inte erhåller bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund rapporterar denna organisation inte heller statistik hit. För att veta mer om för Svenska kyrkans medlems- och besökarstatistik hänvisar vi till följande sida: Svenska kyrkan i siffror. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

202o publicerade SOM-institutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. en sammanställning av sin insamlade statistik rörande religion och trossamfund. Den är tänkt som en resurs för den som enkelt vill kunna följa utvecklingen inom dessa frågor och därtill närstudera resultaten utifrån olika samhällsgrupper. Rapporten kommer att uppdateras varje år och den första versionen, med data till och med 2019 finns nu publicerad. Läs rapporten Svenska religionstrender (2,6 MB).  Länk till annan webbplats.

Att fundera kring

Man bör alltså ha i åtanke att det finns faktorer som gör att man måste gå till flera källor (än myndighetens statistik) för att få en heltäckande bild av Sveriges religiösa karta. En sådan faktor är att det finns många personer som identifierar sig med en religiös inriktning utan att vara registrerad medlem i ett trossamfund. En annan är att det utöver de statsbidragsberättigade trossamfunden finns ett stort antal andra religiösa samfund i Sverige – både på nationell och på lokal nivå.


Statistik gällande medlemmar och regelbundna, registrerade
deltagare inom de statsbidragsberättigade trosssamfunden årsvis