UTBETALADE BIDRAG 2016

Utbetalade statsbidrag 2016:

Organisationsbidrag: 53.467.689 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.277.384 kronor
Projektbidrag: 23.022.919 kronor
Flyktingbidrag: 2.500.000 kronor

Notera: inom kategorin lokalbidrag ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. Inom kategorin säkerhetsbidrag rymdes 2016 två olika bidrag: bidrag för säkerhetshöjande åtgärder samt bidrag för säkerhetsvakter.

Organisationsbidrag och projektbidrag

Trossamfund

Organisations

bidrag

Projektbidrag

lokalbidrag

Projektbidrag:

säkerh.bidrag

Projektbidrag:

etabl.bidrag

Projektbidrag:

utbild.bidrag

Alevitiska Riksförbundet

261.058

 

 

 

 

Frälsningsarmén

980.247

200.000

 

 

 

Equmeniakyrkan

9.611.553

1.437.644

 

 

 

Evangeliska Frikyrk

3.507.469

164.994

 

 

 

Pingströrelsen

8.105.171

2.906.000

 

30.000

 

Sjundedags Adv.samf

272.970

 

 

 

 

Sv Alliansmissionen

1.512.978

925.000

 

30.000

 

ELM-Bibeltr. Vänner

19.500

 

 

 

 

Ev Fosterlands-Stiftelsen

3.155.262

950.000

152.356

 

 

Gemensamma förs

 

1.351.710

 

 

 

Estniska Ev-luth kyrkan

330.530

 

 

 

 

Lettiska Ev-luth kyrkan

140.954

 

 

 

 

Mandeiska Sab. Samf.

558.382

 

386.720

10.000

 

Ungerska Prot kyrkan

275.091

 

 

 

 

Danska kyrkan

100.000

100.000

 

 

 

Norska kyrkan

300.000

 

 

 

 

Isländska kyrkan

100.000

 

 

 

 

Anglikanska kyrkan

253.411

 

 

 

 

Rom-Katolska kyrkan

5.958.609

2.289.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÖKER

 

 

 

 

 

- Antiokiska Grek-ort

46.544

 

 

30.000

 

- Bulgarisk ort kyrkan

28.605

 

 

 

 

- Finska ort kyrkan

104.816

 

 

 

 

- Grekisk ort kyrkan

1.002.300

200.000

320.000

30.000

 

- Makedonisk ort kyrkan

443.274

16.800

190.000

 

 

- Rumänska ort kyrkan

446.015

 

 

80.000

 

- Ryska ort kyrkan

117.556

 

 

 

 

-Ryska ort Moskva patr

177.220

 

 

 

 

- Serbisk ort kyrkan

2.013.346

123.438

40.000

 

 

- Svenska ort prosteriet

159.659

 

 

 

 

- Armenisk ap kyrkan

161.263

 

320.000

 

 

- Eritreanska ort kyrk

183.318

 

 

180.000

 

- Etiopisk ort kyrkan

215.918

 

 

 

 

- Koptisk ort kyrkan

191.353

 

669.225

120.000

 

- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

1.671.837

2.000.000

 

 

 

-Syrisk ort ställföretr

1.423.265

 

710.500

 

 

- Österns ass kyrka

440.641

 

 

 

 

Judiska Centralrådet

636.109

115.000

1.373.742

 

 

Islamiska samarbetsrådet:

 

 

 

 

 

- Förenade Isl församl

2.067.892

 

633.525

160.000

10.000

- Isl kulturcenterun.

1.145.148

185.796

1.574.400

180.000

130.000

- Sv Muslimska Förb

2.115.743

 

553.125

90.000

30.000

- Svenska Isl Församl

818.257

 

40.000

90.000

 

- Isl Shia Samfunden

1.273.743

 

200.000

345.000

60.000

- Bosniska Isl. Samf

782.225

368.000

296.713

 

 

Sv Buddh. Samarbetsråd

358.457

20.000

40.000

120.000

 

Totalt

53.467.689

13.353.382

7.500.306

1.495.000

230.000

Utbildning/administration

 

 

444.231

 

 


Verksamhetsbidrag


Bidrag till teologiska institutioner:

1.100.000

Andlig vård inom sjukvården

 9.177.384


Flyktingbidrag


Frälsningsarmén

300.000

Equmeniakyrkan

450.000

Evangeliska Frikyrk

300.000

Pingströrelsen

450.000

Sv Alliansmissionen

200.000

Ev Fosterlands-Stiftelsen

200.000

Rom-Katolska kyrkan

400.000

Eritreanska ort kyrk

100.000

Sv Buddh. Samarbetsråd

100.000

Totalt

2.500.000

Utbildning/administration

250.000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2016.PDF