UTBETALADE BIDRAG 2008

Utbetalade statsbidrag 2008:

Organisationsbidrag: 39.208.000 kronor
Verksamhetsbidrag:
Projektbidrag:

Församlingar inom samfunden

Organisationsbidrag

Projektbidrag:
Lokalbidrag

Projektbidrag:
Etabler.bidrag

Projektbidrag:
utbildingsbidrag

Frälsningsarmén

1.122.000
Metodistkyrkan

403.000

20.000Evangeliska Frikyrkan

2.500.000

230.000

95.000


Pingströrelsen

6.513.000

583.700Sjundedagsadventistsamfundet

257.000

7.000Svenska Alliansmissionen

1.188.000

20.000

25.000


Svenska Baptistsamfundet

1.583.000

27.000Svenska Missionskyrkan

6.426.000

757.300Gemensamma församlingar


205.800ELM-Bibeltrogna Vänner

219.000
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

2.315.000

107.200Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

157.000
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

96.000
Ungerska protestantiska kyrkan

219.000
Danska kyrkan

45.000
Norska kyrkan

435.000
Isländska kyrkan

20.000
Anglikanska kyrkan

186.000
Romersk-katolska kyrkan

4.478.000


32.700


Ortodoxa & österländska kyrkor

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

25.000
- Estniska ortodoxa kyrkan

-
- Finska ortodoxa kyrkan

71.000

100.000- Grekisk ortodoxa kyrkan

650.000
- Makedoniska ortodoxa kyrkan

340.000

27.200

40.000


- Rumänska ortodoxa kyrkan

325.000
- Ryska ortodoxa kyrkan

145.000


25.000

5.000

- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.264.000
- Svenska ortodoxa prosteriet

119.000
- Armeniska apostoliska kyrkan

118.000
- Eritreanska ortodoxa

50.000
- Etiopiska ortodoxa kyrkan

186.000
- Koptiska ortodoxa kyrkan

94.000
- Syriska ortodoxa kyrkan

1.630.000


75.000


- Österns assyriska kyrka

269.000
Judiska församlingar

540.00014.000

Islamiska församlingar

133.000
- FIFS

1.627.000


138.600


- IKUS

748.000
- SMF

2.073.000

46.600

15.000

14.000

- SIF

428.000


50.000


- ISS93.900


Buddhistiska församlingar

211.000


25.000


SUMMA

39.208.000

2.131.800

615.200

33.000


Dessutom har följande bidragutbetalats:

Verksamhetsbidrag
Teologiska institutioner

1.200.000
Andlig vård inom sjukvården

5.288.000
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2008. Pdf, 333.3 kB, öppnas i nytt fönster.