UTBETALADE BIDRAG 2008

Utbetalade statsbidrag 2008:

Organisationsbidrag: 39.208.000 kronor
Verksamhetsbidrag:
Projektbidrag:

Församlingar inom samfunden

Organisationsbidrag

Projektbidrag:
Lokalbidrag

Projektbidrag:
Etabler.bidrag

Projektbidrag:
utbildingsbidrag

Frälsningsarmén

1.122.000

 

 

 

Metodistkyrkan

403.000

20.000

 

 

Evangeliska Frikyrkan

2.500.000

230.000

95.000

 

Pingströrelsen

6.513.000

583.700

 

 

Sjundedagsadventistsamfundet

257.000

7.000

 

 

Svenska Alliansmissionen

1.188.000

20.000

25.000

 

Svenska Baptistsamfundet

1.583.000

27.000

 

 

Svenska Missionskyrkan

6.426.000

757.300

 

 

Gemensamma församlingar

 

205.800

 

 

ELM-Bibeltrogna Vänner

219.000

 

 

 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

2.315.000

107.200

 

 

Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

157.000

 

 

 

Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

96.000

 

 

 

Ungerska protestantiska kyrkan

219.000

 

 

 

Danska kyrkan

45.000

 

 

 

Norska kyrkan

435.000

 

 

 

Isländska kyrkan

20.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

186.000

 

 

 

Romersk-katolska kyrkan

4.478.000

 

32.700

 

Ortodoxa & österländska kyrkor

 

 

 

 

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

25.000

 

 

 

- Estniska ortodoxa kyrkan

-

 

 

 

- Finska ortodoxa kyrkan

71.000

100.000

 

 

- Grekisk ortodoxa kyrkan

650.000

 

 

 

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

340.000

27.200

40.000

 

- Rumänska ortodoxa kyrkan

325.000

 

 

 

- Ryska ortodoxa kyrkan

145.000

 

25.000

5.000

- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.264.000

 

 

 

- Svenska ortodoxa prosteriet

119.000

 

 

 

- Armeniska apostoliska kyrkan

118.000

 

 

 

- Eritreanska ortodoxa

50.000

 

 

 

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

186.000

 

 

 

- Koptiska ortodoxa kyrkan

94.000

 

 

 

- Syriska ortodoxa kyrkan

1.630.000

 

75.000

 

- Österns assyriska kyrka

269.000

 

 

 

Judiska församlingar

540.000

 

 

14.000

Islamiska församlingar

133.000

 

 

 

- FIFS

1.627.000

 

138.600

 

- IKUS

748.000

 

 

 

- SMF

2.073.000

46.600

15.000

14.000

- SIF

428.000

 

50.000

 

- ISS

 

 

93.900

 

Buddhistiska församlingar

211.000

 

25.000

 

SUMMA

39.208.000

2.131.800

615.200

33.000

 

 

 

 

 

Dessutom har följande bidragutbetalats:

Verksamhetsbidrag

 

 

 

Teologiska institutioner

1.200.000

 

 

 

Andlig vård inom sjukvården

5.288.000

 

 

 

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2008.PDF