UTBETALADE BIDRAG 2008

Utbetalade statsbidrag 2008:

Organisationsbidrag: 39.208.000 kronor
Verksamhetsbidrag:
Projektbidrag:

Församlingar inom samfunden

Organisationsbidrag

Projektbidrag:
Lokalbidrag

Projektbidrag:
Etabler.bidrag

Projektbidrag:
utbildingsbidrag

Frälsningsarmén

1.122.000




Metodistkyrkan

403.000

20.000



Evangeliska Frikyrkan

2.500.000

230.000

95.000


Pingströrelsen

6.513.000

583.700



Sjundedagsadventistsamfundet

257.000

7.000



Svenska Alliansmissionen

1.188.000

20.000

25.000


Svenska Baptistsamfundet

1.583.000

27.000



Svenska Missionskyrkan

6.426.000

757.300



Gemensamma församlingar


205.800



ELM-Bibeltrogna Vänner

219.000




Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

2.315.000

107.200



Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

157.000




Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

96.000




Ungerska protestantiska kyrkan

219.000




Danska kyrkan

45.000




Norska kyrkan

435.000




Isländska kyrkan

20.000




Anglikanska kyrkan

186.000




Romersk-katolska kyrkan

4.478.000


32.700


Ortodoxa & österländska kyrkor





- Bulgariska ortodoxa kyrkan

25.000




- Estniska ortodoxa kyrkan

-




- Finska ortodoxa kyrkan

71.000

100.000



- Grekisk ortodoxa kyrkan

650.000




- Makedoniska ortodoxa kyrkan

340.000

27.200

40.000


- Rumänska ortodoxa kyrkan

325.000




- Ryska ortodoxa kyrkan

145.000


25.000

5.000

- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.264.000




- Svenska ortodoxa prosteriet

119.000




- Armeniska apostoliska kyrkan

118.000




- Eritreanska ortodoxa

50.000




- Etiopiska ortodoxa kyrkan

186.000




- Koptiska ortodoxa kyrkan

94.000




- Syriska ortodoxa kyrkan

1.630.000


75.000


- Österns assyriska kyrka

269.000




Judiska församlingar

540.000



14.000

Islamiska församlingar

133.000




- FIFS

1.627.000


138.600


- IKUS

748.000




- SMF

2.073.000

46.600

15.000

14.000

- SIF

428.000


50.000


- ISS



93.900


Buddhistiska församlingar

211.000


25.000


SUMMA

39.208.000

2.131.800

615.200

33.000






Dessutom har följande bidragutbetalats:

Verksamhetsbidrag




Teologiska institutioner

1.200.000




Andlig vård inom sjukvården

5.288.000




För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2008. Pdf, 333.3 kB, öppnas i nytt fönster.