ISLAM I SVERIGE – DE FÖRSTA 1300 ÅREN

På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundra tusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I boken tecknas denna historia – från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald. På den här sidan har vi publicerat stora delar av boken online (i pdf-format).

Boken bygger såväl på tidigare forskning, som på omfattande nya arkivstudier, observationer och intervjuer med personer från Kiruna till Malmö. Studien ger en bred översikt för den som vill bekanta sig med ämnet islam och muslimer i svensk historia, men berättar också om hur islam praktiseras och gestaltas i dagens Sverige. Boken är tänkt att kunna läsas både i sin helhet, men också skriven på ett sådant sätt att enskilda delar kan läsas var för sig beroende på läsarens specifika intressen och behov. 

Boken Islam i Sverige - de första 1300 åren är skriven av religionsvetaren Simon Sorgenfrei på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund och gavs ut hösten 2018. Den går också att beställa som en tryckt bok från myndigheten.

sagt om boken islam i Sverige – de första 1300 åren

Jan Hjärpe, professor emeritus i religionshistoria och skriver så här om boken:
Här är en bok som kan bli till stor nytta i samhällsdebatten, vid politiska beslutsprocesser, men också för det som möter i det dagliga livet. Och den är en fyndgruva för religions- och samhällsvetare som söker tips och startmaterial för framtida forskningsuppgifter.”

Eli Göndör fil. dr i religionsvetenskap skriver:
"Att skriva en bok om islam i Sverige är en svår uppgift. Simon Sorgenfrei har valt en så neutral position som bara är möjligt, driver inga teser och undviker alla värderingar. Detta är sannolikt den enda tänkbara strategin om boken ska upplevas som trovärdig och därmed nå så stora grupper som möjligt. Det är en utmärkt bok som bör läsas av alla som är intresserad av frågan."

Läs vad fler har sagt om boken.

Del 1 – Förhistoria

Den första delen, Förhistoria, behandlar kontakter mellan vad vi idag kallar Sverige, svenskar och muslimska kulturer och individer, från vikingatid fram till förra sekelskiftet. Mer än tusen års historia målas här med breda penseldrag, men i texten görs också nedslag på enskilda personer, platser och händelser där relationerna varit mer förtätade. Denna del innehåller också ett avsnitt som diskuterar hur islam och muslimer förstås i boken.

Del 1 – Förhistoria


1. Islam i Sverige från Röde Orm till Arn De Gothia
2. Några ingångar till islam
3. Muslimer i Sverige – från Gustav Vasa
till Gustav III:s tid.

Ladda ned PDF Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.(8,2 MB)

Del 2 – Etableringshistoria

Den andra delen sträcker sig från slutet av 1800-talet och in i vår egen tid. Här lämnas stort utrymme åt de två första församlingar som kom att organisera sig i landet, Turk-Islam Föreningen i Sverige för Religion och Kultur samt Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Denna del av boken avslutas med ett avsnitt om etableringen av de sex muslimska riksorganisationer som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet och som under sig samlar sunnitiska och shiitiska församlingar spridda över hela landet.

Del 2 – Etableringshistoria


4. De första muslimska församlingarna.
5. Oordning och reda – riksförbunden tar form

Ladda ned PDF Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster. (9,6 MB)

Del 3 – Strömningar och friktioner

Den tredje delen behandlar tre framträdande muslimska traditioner och diskuterar hur dessa kan ta sig uttryck i Sverige – islamism, salafism och sufism. I denna del berörs också rasism och diskriminering av muslimer i Sverige, så kallad islamofobi.

Del 3 – Strömningar och friktioner


6. Islamism i Sverige
7. Salafism i Sverige
8. Sufism i Sverige.
9. Islamofobi i Sverige.

Ladda ned PDF Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. (7,3 MB)

Del 4 – Samtidshistoria

I bokens sista del går vi ännu ett steg närmare och sätter fokus på levd och praktiserad islam. Muslimskt samfundsliv i moskéer och föreningar presenteras, liksom muslimskt ledarskap och representation. Här finns också ett avslutande avsnitt som försöker knyta samman några av de trådar som löper genom boken.

Del 4 – Samtidshistoria


10. Muslimskt församlingsliv i Sverige
11. Moskén i Sverige
12. Koranen på svenska
13. Muslimska högtider i Sverige
14. Muslimskt religiöst ledarskap i Sverige.

Ladda ned PDF Pdf, 21.6 MB, öppnas i nytt fönster. (21,6 MB)

Slutdel

Slutdelen innehåller efterord, notförteckning, källförteckning samt bildregister. Ladda ned PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1 MB)