UTBETALADE BIDRAG 2015

Utbetalade statsbidrag 2015:

Organisationsbidrag: 53.811.620 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.061.648 kronor
Projektbidrag: 18.422.959 kronor 

Notera: inom redovisning av kategorin lokalbidrag 2015 ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning samt bidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Organisations och projektbidrag

Organisations

bidrag

Projektbidrag:

Lokalbidr.

Projektbidrag:
säkerhetsh. åt.

Projektbidrag:

etableringsbidr.

Projektbidrag:
utbildningsbidr.

Frälsningsarmén

1.046.696

342.000
Equmeniakyrkan

9.960.455

2.033.696
Evangeliska Frikyrk

3.518.544

1.261.278


120.000


Pingströrelsen

8.217.443

713.888


30.000


Sjundedags Adv.samf

280.156

25.000
Sv Alliansmissionen

1.558.428

38.400


50.000


ELM-Bibeltr. Vänner

39.000

Ev Fosterlands-Stiftelsen

3.194.261

69.800
Gemensamma försam


120.000
Estniska Ev-luth kyrkan

326.104

108.625
Lettiska Ev-luth kyrkan

160.051

Ungerska Prot kyrkan

267.795

Danska kyrkan

115.000

Norska kyrkan

300.000

Isländska kyrkan

100.000

Anglikanska kyrkan

253.174

Rom-Katolska kyrkan

5.913.489

2.845.453


OÖKER


- Finska ort kyrkan

143.303

- Grekisk ort kyrkan

930.124

- Makedonisk ort kyrkan

447.512

200.000

200.000- Rumänska ort kyrkan

448.332

420.000
- Ryska ort kyrkan

121.50330.000


-Ryska ort Moskva patr
29.352


- Serbisk ort kyrkan

2.013.923

360.680

160.000- Svenska ort prosteriet

160.785

- Armenisk ap kyrkan

196.855

1.620.000
- Eritreanska ort kyrk

179.353

- Etiopisk ort kyrkan

219.61030.000


- Koptisk ort kyrkan

223.124

-Antiokiska ort kyrkan

# 40.00060.000


- Syrisk ort kyrkan

3.069.992

220.000
-Syrisk ort ställföretr


620.000
- Österns ass kyrka

440.283

Bulgarisk ort kyrkan

4.025

Judiska Centralrådet

648.261

270.000

200.000Isl Samarbetsrådet


- Förenade Isl församl

2.354.514

287.520

287.520

120.000

10.000

- Isl kulturcenterun.

722.519

160.000

160.000

120.000

110.000

- Sv Muslimska Förb

2.458.100

171.753

137.628


20.000

- Svenska Isl Församl

1.094.871

320.000

320.000

120.000


- Isl Shia Samfunden

1.332.514

200.000

200.000

157.000

25.000

- Bosniska Isl. Samf

908.401

2.094.000
Sv Buddh. Samarbetsråd

363.120

240.000

160.000

132.000


Mandeiska sab tross.

# 40.000

2.042.853


275.000


Totalt

53.811.620

16.784.946

1.825.148

1.273.352

165.000

Säkerhetsutbildning


199.661

199.661
Verksamhetsbidrag


Bidrag till teologiska institutioner

900.000

Andlig vård inom sjukvården samt verksamhetsutveckling

9.161.648


Flyktingbidrag


Frälsningsarmén

600.000

Equmeniakyrkan

1.600.000

Evangeliska Frikyrk

650.000

Pingströrelsen

1.300.000

Sv Alliansmissionen

300.000

Ev Fosterlands-Stiftelsen

550.000

Rom-Katolska kyrkan

1.350.000

- Eritreanska ort kyrk

200.000

- Etiopisk ort kyrkan

200.000

- Koptisk ort kyrkan

200.000

-Antiokiska ort kyrkan

100.000

- Syrisk ort kyrkan

700.000

- Österns ass kyrka

200.000

- Förenade Isl församl

400.000

- Isl kulturcenterun.

200.000

- Sv Muslimska Förb

450.000

- Svenska Isl Församl

200.000

- Isl Shia Samfunden

300.000

- Bosniska Isl. Samf

200.000

Sv Buddh. Samarbetsråd

100.000

Mandeiska sab tross.

200.000

Totalt

10.000.000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2015. Pdf, 401.6 kB.