UTBETALADE BIDRAG 2015

Utbetalade statsbidrag 2015:

Organisationsbidrag: 53.811.620 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.061.648 kronor
Projektbidrag: 18.422.959 kronor 

Notera: inom redovisning av kategorin lokalbidrag 2015 ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning samt bidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Organisations och projektbidrag
Trossamfund

Organisations

bidrag

Projektbidrag:

Lokalbidrag

Särredovisning:
säk.höj.åtgärd.

Projektbidrag:

etabl.bidrag

Projektbidrag:
utbild.bidrag

Frälsningsarmén

1.046.696

342.000
Equmeniakyrkan

9.960.455

2.033.696

 

 

 

Evangeliska Frikyrk

3.518.544

1.261.278

 

120.000

 

Pingströrelsen

8.217.443

713.888

 

30.000

 

Sjundedags Adv.samf

280.156

25.000

 

 

 

Sv Alliansmissionen

1.558.428

38.400

 

50.000

 

ELM-Bibeltr. Vänner

39.000

 

 

 

 

Ev Fosterlands-Stiftelsen

3.194.261

69.800

 

 

 

Gemensamma försam

 

120.000

 

 

 

Estniska Ev-luth kyrkan

326.104

108.625

 

 

 

Lettiska Ev-luth kyrkan

160.051

 

 

 

 

Ungerska Prot kyrkan

267.795

 

 

 

 

Danska kyrkan

115.000

 

 

 

 

Norska kyrkan

300.000

 

 

 

 

Isländska kyrkan

100.000

 

 

 

 

Anglikanska kyrkan

253.174

 

 

 

 

Rom-Katolska kyrkan

5.913.489

2.845.453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÖKER

 

 

 

 

 

- Finska ort kyrkan

143.303

 

 

 

 

- Grekisk ort kyrkan

930.124

 

 

 

 

- Makedonisk ort kyrkan

447.512

200.000

200.000

 

 

- Rumänska ort kyrkan

448.332

420.000

 

 

 

- Ryska ort kyrkan

121.503

 

 

30.000

 

-Ryska ort Moskva patr

 

 

 

29.352

 

- Serbisk ort kyrkan

2.013.923

360.680

160.000

 

 

- Svenska ort prosteriet

160.785

 

 

 

 

- Armenisk ap kyrkan

196.855

1.620.000

 

 

 

- Eritreanska ort kyrk

179.353

 

 

 

 

- Etiopisk ort kyrkan

219.610

 

 

30.000

 

- Koptisk ort kyrkan

223.124

 

 

 

 

-Antiokiska ort kyrkan

# 40.000

 

 

60.000

 

- Syrisk ort kyrkan

3.069.992

220.000

 

 

 

-Syrisk ort ställföretr

 

620.000

 

 

 

- Österns ass kyrka

440.283

 

 

 

 

Bulgarisk ort kyrkan

4.025

 

 

 

 

Judiska Centralrådet

648.261

270.000

200.000

 

 

Isl Samarbetsrådet

 

 

 

 

 

- Förenade Isl församl

2.354.514

287.520

287.520

120.000

10.000

- Isl kulturcenterun.

722.519

160.000

160.000

120.000

110.000

- Sv Muslimska Förb

2.458.100

171.753

137.628

 

20.000

- Svenska Isl Församl

1.094.871

320.000

320.000

120.000

 

- Isl Shia Samfunden

1.332.514

200.000

200.000

157.000

25.000

- Bosniska Isl. Samf

908.401

2.094.000

 

 

 

Sv Buddh. Samarbetsråd

363.120

240.000

160.000

132.000

 

Mandeiska sab tross.

# 40.000

2.042.853

 

275.000

 

Totalt

53.811.620

16.784.946

1.825.148

1.273.352

165.000

Säkerhetsutbildning

 

199.661

199.661

 Verksamhetsbidrag


Bidrag till teologiska institutioner

900.000

Andlig vård inom sjukvården samt verksamhetsutveckling

9.161.648


Flyktingbidrag


Frälsningsarmén

600.000

Equmeniakyrkan

1.600.000

Evangeliska Frikyrk

650.000

Pingströrelsen

1.300.000

Sv Alliansmissionen

300.000

Ev Fosterlands-Stiftelsen

550.000

Rom-Katolska kyrkan

1.350.000

- Eritreanska ort kyrk

200.000

- Etiopisk ort kyrkan

200.000

- Koptisk ort kyrkan

200.000

-Antiokiska ort kyrkan

100.000

- Syrisk ort kyrkan

700.000

- Österns ass kyrka

200.000

- Förenade Isl församl

400.000

- Isl kulturcenterun.

200.000

- Sv Muslimska Förb

450.000

- Svenska Isl Församl

200.000

- Isl Shia Samfunden

300.000

- Bosniska Isl. Samf

200.000

Sv Buddh. Samarbetsråd

100.000

Mandeiska sab tross.

200.000

Totalt

10.000.000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2015.