UTBETALADE BIDRAG 2018

Utbetalade statsbidrag 2018: 89.835.144 kr

Notera: inom kategorin lokalbidrag ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. I tabellen högerkollumn redovisas det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat, vilka formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2018. De utbetalade säkerhetsbidragen 2018 som gick genom SST uppgick till 9 159 018 kr. Sedan hösten 2018 har hanteringen av detta bidrag helt övergått till Kammarkollegiet.

Organisationsbidrag: 54 196 618 kr
Verksamhetsbidrag: 10 633 224 kr
Projektbidrag: 25 005 302 kr

 

Organisations-bidrag

Projektbidrag

Lokalbidrag

Projektbidrag:

Etabler.bidr.

Projektbidrag:

Utbildn. bidr.

Säkerhetsbidrag (ej inom SST:s budget)

Alevitiska Riksförbundet

319 505

Anglikanska kyrkan

182 775

Bibeltrogna Vänner - ELM

-

250 000
Danska kyrkan

49 000

Equmeniakyrkan

8 323 893

1 075 455
Estniska Ev-luth kyrkan

316 763

Evangeliska Frikyrk

3 480 571

791 400

80 000Ev Fosterlands-Stiftelsen

2 580 715

Frälsningsarmén

609 271

200 000
Gemensamma församlingar

-

776 113
Isländska kyrkan

49 000

Judiska Centralrådet

584 599

748 0005 257 256

Lettiska Ev-luth kyrkan

90 614

Mandeiska Sab. Samf.

540 593

Norska kyrkan

147 837

Pingströrelsen

7 860 492

4 050 089
Rom-Katolska kyrkan

6 305 845

891 810106 380

Sjundedags Adv.samf

259 330

Sv Alliansmissionen

1 386 672

1 506 000
Sv Buddh. Samarbetsråd

636 550

651 951

105 000

10 000


Ungerska Prot kyrkan

348 797OÖKER


- Antiokiska Grek-ort

52 513


50 000- Armenisk ap kyrkan

310 296


50 000- Bulgarisk ort kyrkan

59 472

- Eritreanska ort kyrk

604 775


335 000- Etiopisk ort kyrkan

302 282

- Finska ort kyrkan

51 360

- Georgiska ort kyrkan25 000- Grekisk ort kyrkan

1 565 891


219 053


400 000

- Koptisk ort kyrkan

333 916

112 500
- Makedonisk ort kyrkan

477 816

122 317636 290

- Rumänska ort kyrkan

498 554


30 000- Ryska ort kyrkan

238 311

- Ryska ort Moskva patr

102 544

- Serbisk ort kyrkan

1 654 467

823 096
- Svenska ort prosteriet

150 649

-Syrisk ort ställföretr

1 208 690

62 500240 000

- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

1 776 453
172 651

- Österns ass kyrka

552 825Islamiska Samarbetsrådet

- BIS

560 953

1 261 000200 000

- FIFS

2 057 213


205 000

30 000


- IFBS

518 660

- IKUS

1 094 039


180 000

110 000

1 751 260

- ISS

2 079 113


350 000

10 000


- SIF

1 436 261


25 000


200 000

- SMF

2 436 744

500 000

200 000

10 000

195 181

Totalt

54 196 618

13 822 231

1 854 053

170 000

9 159 018

Utbildning/administration

83 089

Verksamhetsbidrag

Bidrag till teologiska institutioner: 900 000 kr
Andlig vård inom sjukvården 9 733 224 kr
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2018. Pdf, 775.5 kB, öppnas i nytt fönster.