UTBETALADE BIDRAG 2017

Utbetalade statsbidrag 2017: 84 818 475 kr

Notera: inom kategorin lokalbidrag ryms också bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. Inom kategorin säkerhetsbidrag rymdes 2017 två olika bidrag: bidrag för säkerhetshöjande åtgärder samt bidrag för säkerhetsvakter.

Organisationsbidrag: 53.515.467 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.235.675 kronor
Projektbidrag: 21.067.333 kr

Organisationsbidrag och projektbidrag

 

Organisations

bidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

Församlingar inom:

 

Lokal

bidrag

Säkerhets

bidrag

Etablerings-bidrag

Särskilt utbildnings

bidrag

Alevitiska Riksförbundet

299 777

 

 

 

 

Anglikanska kyrkan

245 057

 

 

 

 

Danska kyrkan

70 000

 

 

 

 

Equmeniakyrkan

8 611 593

2 132 252

 

 

 

Estniska Ev-luth kyrkan

320 878

 

 

 

 

Evangeliska Frikyrk

3 499 231

177 606

 

90 000

 

Ev Fosterlands-Stiftelsen

2 819 161

14 225

 

 

 

Frälsningsarmén

688 065

243 437

 

 

 

Gemensamma förs

0

299 139

 

 

 

Isländska kyrkan

70 000

 

 

 

 

Judiska Centralrådet

593 831

 

4 094 926

 

 

Lettiska Ev-luth kyrkan

98 668

 

 

 

 

Mandeiska Sab. Samf.

499 199

 

16 370

10 000

 

Norska kyrkan

210 000

 

 

 

 

Pingströrelsen

7 487 010

2 941 996

 

 

 

Rom-Katolska kyrkan

6 279 317

 

 

 

 

Sjundedags Adv.samf

251 924

 

 

 

 

Sv Alliansmissionen

1 399 587

481 124

 

50 507

 

Sv Buddh. Samarbetsråd

565 148

 

160 625

228 000

 

Ungerska Prot kyrkan

354 576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÖKER

 

 

 

 

 

- Antiokiska Grek-ort

71 958

 

 

30 000

 

- Armenisk ap kyrkan

315 227

 

80 000

30 000

 

- Bulgarisk ort kyrkan

57 223

 

 

 

 

- Eritreanska ort kyrk

456 782

 

 

240 000

 

- Etiopisk ort kyrkan

220 308

 

 

 

 

- Finska ort kyrkan

73 371

 

 

 

 

- Grekisk ort kyrkan

1 716 689

 

116 094

 

 

- Koptisk ort kyrkan

222 097

 

130 775

 

 

- Makedonisk ort kyrkan

483 606

 

180 000

 

 

- Rumänska ort kyrkan

492 761

 

400 000

 

 

- Ryska ort kyrkan

247 489

 

 

 

 

- Ryska ort Moskva patr

109 869

 

 

30 648

 

- Serbisk ort kyrkan

1 584 790

123 310

379 125

 

 

- Svenska ort prosteriet

151 355

 

 

 

 

-Syrisk ort ställföretr

1 234 348

258 565

1 130 314

 

 

- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

1 703 815

 

400 000

 

 

- Österns ass kyrka

529 241

 

34 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamiska Samarbetsrådet

 

 

 

 

 

- BIS

715 750

292 000

200 000

 

 

- FIFS

1 592 014

1 597 800

110 838

210 000

40 000

- IFBS

513 934

 

 

 

 

- IKUS

1 037 051

 

2 205 200

270 000

120 000

- ISS

2 225 544

 

104 525

420 000

40 000

- SIF

1 042 531

 

152 453

90 000

 

- SMF

2 354 692

 

359 230

150 000

20 000

Totalt

53 515 467

8 561 454

10 254 975

1 849 155

220 000

Utbildning/administration

 

 

181 749

 

 

 

Verksamhetsbidrag


Bidrag till teologiska institutioner:

900 000

Andlig vård inom sjukvården

9 335 675


För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2017.PDF