Föreskrifter om statsbidrag till trossamfund

Regler för alla bidrag som fördelas av Myndigheten för stöd till trossamfund. Särskilda regler tillämpas för respektive bidrag.

Myndigheten för stöd till trossamfund har antagit nya föreskrifter om stöd till trossamfund. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024, men under en period gäller så kallade övergångsbestämmelser som innebär att fördelningen av bidrag för år 2024 ska ske enligt myndighetens tidigare föreskrifter. Ansökningar om bidrag inför 2025 ska göras enligt de nya föreskrifterna.

Förteckning över gällande föreskrifter som beslutats av myndigheten för stöd till trossamfund Pdf, 95.7 kB.

Läs de nya föreskrifterna

Läs de tidigare föreskrifternaVad gäller under 2024?

Fördelningen av organisationsbidrag för 2024 baseras på den statistik om antal medlemmar och regelbundna besökare som trossamfunden redan rapporterat in under 2023.

När under 2024 ska statistiken över antalet betjänade senast vara inne?

En nyhet i de nya föreskrifterna är att trossamfunden senast den 15 augusti måste göra en ansökan om organisationsbidrag.

I ansökan om organisationsbidrag för 2025 måste ni senast 15 augusti 2024 komma in med följande:

  1. Uppgifter om antalet bidragsgrundande betjänade så som det låg till 31 december 2023.
  2. trossamfundets årsredovisning, årsmötesprotokoll samt verksamhets- och revisionsberättelse, eller motsvarande handlingar för 2023,
  3. en förteckning över trossamfundets samtliga församlingar, och
  4. handlingar som visar vem eller vilka som är behörig att företräda trossamfundet (firmatecknare).

Det har tidigare krävts att uppgiften om antal bidragsgrundande betjänade skulle lämnas senast den 30 april, men det ändras alltså med de nya föreskrifterna. Observera att ni under 2024 alltså inte behöver redovisa statistiken över antalet betjänade per den 31/12 2023 förrän i samband med ansökan om organisationsbidrag för 2025, dvs senast den 15 augusti 2024.

När ska 2024 år organisationsbidrag redovisas?

Även när det gäller redovisningen av 2024 års organisationsbidrag gäller s.k. övergångsbestämmelser som innebär att redovisningen ska göras enligt de gamla föreskrifterna.

Det innebär att ni för 2024 års organisationsbidrag, på samma sätt som hittills, senast den 31 augusti 2024 ska ge en redovisning över fördelningen av organisationsbidraget till församlingarna.

SST:s nya digitala portal

Både bidragsansökningar och redovisningar av mottagna bidrag kommer från och med 2024 att göras med hjälp av digitala formulär i SST:s nya digitala portal. Formulären, och ytterligare information, kommer att finnas tillgängliga på https://eservice.myndighetensst.se/ Länk till annan webbplats. en bit in i 2024.

Frågor besvaras av

Mårten Sandmark
Handläggare för trossamfundsfrågor
08-453 68 03
marten.sandmark@myndighetensst.se