KOMPETENSUTVECKLING FÖR
LEDARE INOM FÖRSAMLINGAR

- med fokus på samhällskunskap och ledarskapsutveckling

För att ge ledare inom trossamfunden redskap att orientera sig i det svenska samhället erbjuder myndigheten sedan ett antal år tillbaka en möjlighet till kompetensutveckling. Kursen är en chans att tillsammans med andra ledare inom församlingar undersöka hur det svenska samhället och det egna trossamfundet fungerar i relation till varandra.

Vad innehåller kursen?

Kursens tyngdpunkt ligger på ledarskap. Syftet är att hjälpa deltagarna att på ett bättre sätt förhålla sig till det egna ledarskapet i samfundet och i relation till samhället i stort. Andra delar i kursen rör framförallt olika samhällsområden som kan vara viktiga att känna till när man ska verka som ledare inom en kyrka, moske eller annan religiös församling i Sverige. Ett viktigt moment i kursen är också den interreligiösa metoden Scriptural Reasoning (SR) där deltagarna får fler möjligheter till interreligiösa möten, vilket är en god förutsättning för att kunna bygga broar och stärka integrationen.

Exempel på tidigare KURSINNEHÅLL:

Ledarskapsutveckling — Scriptural Reasoning (SR) — Sveriges religionshistoria — Mänskliga rättigheter Religionsfrihet — Svensk förvaltning: så fungerar kommunerna och staten — Svåra frågor — Familjerätt Föreningsteknik— Föreningsjuridik — Barn och unga

Vad är målet med kursen?

Målet är att innehållet ska leda till fördjupat engagemang och personlig utveckling. Allt i kursen sker i en anda av respekt för mångfalden bland deltagarna. Efter kursen får deltagarna ett intyg som kan vara användbart i mötet med olika samhällsföreträdare.

Hur organiseras kursen?

Numera hålls utbildningen som en internatkurs. Internatkurs innebär att deltagare sover på kursplatsen. Deltagarna måste närvara hela tiden under båda tillfällena. Varje kurstillfälle innehåller föreläsningar, seminarier och samtal. Medverkande processledare och föreläsare är experter inom sina respektive områden och kommer att hålla en hög nivå vad gäller innehåll men på en enkel svenska.

Sagt om tidigare kurser:

”Jag lärde mig hur man borde lösa konflikter och ta hänsyn till andra människors idéer och tankar. Jag har utvecklats kunskapsmässigt och som person tack vare den här kursen”

 Är du intresserad av att delta i kommande utbildingar?

Myndigheten annonserar löpande om när vi erbjuder denna kurs, och andra. Beställ nyhetsbrevet som kommer då nya kurser och nytt materialt är aktuellt!
. Du som är intresserad av delta i kompetensutvecklingskursen - eller bara veta mer - är välkommen att höra av dig till oss. För frågor kring kontakta info@sst.a.se och skriv ”kompetensutveckling” i ämnesraden.

Läs mer om myndighetens kompetensutveckling för ledare inom lokala församlingar: