STATLIGA UTREDNINGAR OM
RELIGION OCH TROSAMFUND

Utredning


SOU 1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor.
(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk til PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1963:39 Kyrkor och samfund i Sverige.
(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1964:13 Religionsfrihet
(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1964:16 Historisk överblick – Kyrkobegrepp.

(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1964:30 Kristendomsundervisningen.

(1958 års kyrka-statutredning).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1965:70 Lagstiftning – Rättskipning

(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1967:16 Folkbokföringen

(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1967:17 De teologiska fakulteterna

(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1967:45 Kyrklig organisation och förvaltning

(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1967:46 Kyrklig egendom – Skattefrågor – Prästerskapets privilegier

(1958 års utredning kyrka-stat).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten

Slutbetänkande 1958 års utredning kyrka-stat.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1968:12 Förvaltningen av kyrklig jord m.m. -

Slutbetänkande.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1970:2 Om stat och kyrka –

Remissammanställning (1968 års beredning om stat och kyrka).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1972:36 Samhälle och trossamfund

Slutbetänkande (1968 års beredning om stat och kyrka).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1972:37 Samhälle och trossamfund - bilagorna 1-19

1968 års beredning om stat och kyrka).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1972:38 Samhälle och trossamfund - bilaga 20,

andra trossamfunds ekonomi (1968 års beredning om stat och kyrka).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1974:9 Samhälle och trossamfund

sammanställning av remissyttranden av 1968 års beredning om stat och kyrka.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter.

Regeringsformen.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1978:1 Stat – kyrka.
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

SOU 1978:2 Stat – kyrka (bilaga 1).
Kyrkans framtida organisation.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1978:3 Stat – kyrka.

Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1978:76 Stat – kyrka.
Remissammanställning. Sammanställning av yttranden över betänkandet Stat – kyrka.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1981:14 Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m.m.

(kyrkomötesreformen).

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1981:88-89 Ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan.

Länk till Länk till annan webbplats. PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1981:101 Folkbokföringens framtida organisation.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1983:55 Församlingen i framtiden

Betänkande om Svenska kyrkans lokala org. från 1982 års kyrkokommitté.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1985:1 Församlingar i samverkan.

Rapport från 1982 års kyrkokommitté.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1985:55 Musiken i Svenska kyrkan.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1986:17 Framtid i samverkan.

1982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och regional org. i Svenska kyrkan (del 1).

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1986:18 Framtid i samverkan

(Del 2).

Länk till PDF
Länk till annan webbplats.

SOU 1987:4 En ny kyrkolag

(Del 1).

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1987:5 En ny kyrkolag

(Del 2).

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1990:18 Lag om folkbokföringsregister.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1991:102 Svenska kyrkans medlemmar och kyrka-statfrågan.

Länk till Länk till annan webbplats.PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOU 1992:9 Ekonomi och rätt i kyrkan.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1994:42 Staten och trossamfunden.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1995:144 Utjämning av intäkter och kostnader i Svenska kyrkan.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1997:41 Staten och trossamfunden

Rättslig reglering.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1997:42 Staten och trossamfunden

Begravningsverksamheten.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1997:43 Staten och trossamfunden

Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.

SOU 1997:44 Staten och trossamfunden

Svenska kyrkans personal.

Länk till PDF Länk till annan webbplats.