Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för stöd till trossamfund

Om oss

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

SST är en statlig expertmyndighet för trossamfundsfrågor och den primära källan tilll kunskap om religion och trossamfund för andra myndigheter i Sverige. Vi bidrar till andra offentliga aktörers samverkan med trossamfund.

Myndighetens bidragsgivning ger trossamfund ökade möjligheter att bedriva aktiv och långsiktig religiös verksamhet. SST kommunicerar ändamålsenligt i syfte att ge korrekt information till- och om trossamfund.

Myndigheten följer trossamfundens verksamhet och har konstruktiva dialoger med de statsbidragsberättigade och andra, vilket är grunden för kunskap om trossamfunden. Dialog och samverkan är genomsyrat i myndighetens alla arbetsområden.

SST jobbar för att Trossamfunden skall uppmärksammas som viktiga aktörer i samhället och en självklar del av institutionssjälavården, totalförsvaret och vid hanteringen av samhällskriser

Om Myndigheten för stöd till trossamfund