UTBETALADE BIDRAG 2021

Utbetalade statsbidrag 2021: 105 177 000 kr

Organisationsbidrag: 82 462 000 kr
Verksamhetsbidrag: 11 100 000 kr
Projektbidrag: 11615 000 kr

Församlingar inom:

Organisationsbidrag

ProjektbidragLokalbidrag

Etablerings

bidrag

Alevitiska Riksförbundet

423 657Anglikanska kyrkan

140 943Bibeltrogna Vänner - ELM
Danska kyrkan

51 307Equmeniakyrkan

10 410 351

2 073 500


Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

329 873Evangeliska Frikyrkan

4 174 606

917 939


Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

4 138 980

1 084 600


Frälsningsarmén

664 416

28 500


Gemensamma församlingar


1 741 200


Isländska kyrkan

25 096Jehovas vittnen

2 026 641

342 200


Judiska Centralrådet

757 341Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

135 426Mandeiska samf. i Sverige och Finland

*1 154 734

500 000


Mandeiska samf. i Sverige och Eu

372 164Norska kyrkan

210 435Pingströrelsen

10 235 294

596 000


Romersk-katolska kyrkan

10 685 176

385 600


Sjundedags Adventistsamfundet

312 027

262 000


Svenska Alliansmissionen

1 669 779

1 501 100


Sveriges Buddhistiska Gemenskap

1 034 047


25 000

Ungerska Protestantiska kyrkan

464 353Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

198 909


125 000

Armenisk apostoliska kyrkan

432 209


25 000

Bulgariska ortodoxa kyrkan

77 984Eritreanska ortodoxa kyrkan

1 079 314


75 000

Etiopisk ortodoxa kyrkan

576 516Finska ortodoxa kyrkan

52 887Georgiska ortodoxa kyrkan

214 989Grekisk ortodoxa kyrkan

2 162 903Koptisk ortodoxa kyrkan

625 820Makedoniska ortodoxa kyrkan

647 384Rumänska ortodoxa kyrkan

852 613Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)

292 786Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)

270 108Serbisk ort kyrkan

2 114 570

432 600


Svenska ort prosteriet

202 162Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet

2 110 579

370 100

25 000

Syrisk ortodoxa ärkestiftet

1 975 478Österns assyriska kyrka

929 853Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet

1 300 077

131 000


Förenade islamiska föreningar i Sverige

3 369 884


50 000

Islamiska Fatwabyrån i Sverige

786 247Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

2 097 896

400 000

75 000

Islamiska shia samfunden i Sverige

3 427 044


75 000

Svenska islamiska församlingarna

**2 415 575Sveriges muslimska förbund

4 048 231


125 000

Totalt

78 108 355

10 766 339

600 000


För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2021.

*Av dessa medel är 382 428 kr organisationsbidrag som skulle ha utbetalats år 2020 men som inte kunde betalas ut pga myndigheten hade ett ärende gällande trossamfundet hos domstolen.

** Ytterligare 782 762 kr hade beviljats men kunde inte betalas ut