KONTAKT PERSONAL

På Myndigheten för stöd till trossamfund arbetar följande personal:

Åke Göransson
Direktör (myndighetschef)
08-453 68 71
ake.goransson@myndighetensst.se

Gunnel Andréasson
08-453 68 63
Handläggare för andlig vård inom sjukvården
gunnel.andreasson@myndighetensst.se

Inger Carnbo
Assistent
08-453 68 74
inger.carnbo@myndighetensst.se

Fredrik Emanuelson
Projektsekreterare
08-453 68 58
fredrik.emanuelson@myndighetensst.se

Hasnain Govani
Handläggare för religiösa minoriteter
08-453 68 09
hasnain.govani@myndighetensst.se

Åsa E. Hole
Handläggare för statsbidragsfrågor/ställföreträdande myndighetschef
08-453 68 72
asa.e.hole@myndighetensst.se

Jana Jakob
Projektkoordinator
08-453 68 17
jana.jakob@myndighetensst.se

Ingmarie Kaan
Handläggare för statsbidragsfrågor/assistent
08-453 68 73
ingmarie.kaan@myndighetensst.se

Max Stockman
Handläggare för religiösa minoriteter
08-453 68 77
max.stockman@myndighetensst.se

Tanja Viklund
Handläggare för krisberedskapsfrågor
08-453 68 30
tanja.viklund@myndighetensst.se

Örjan Wallin
Handläggare för krisberedskapsfrågor
08-453 68 75
orjan.wallin@myndighetensst.se