KONTAKT PERSONAL

På Myndigheten för stöd till trossamfund arbetar följande personal:

Isak Reichel
Direktör och myndighetschef
(övergripande frågor)
08-453 68 71
isak.reichel@myndighetensst.se

Åsa E. Hole
Ställföreträdande myndighetschef samt handläggare för statsbidragsfrågor
(övergripande frågor, bidragsärenden)
08-453 68 72
asa.e.hole@myndighetensst.se

Gunnel Andréasson
Handläggare för andlig vård inom sjukvården
08-453 68 63
gunnel.andreasson@myndighetensst.se

Inger Carnbo
Assistent (ansvarar för arkiv, material, adresser.)
08-453 68 74
inger.carnbo@myndighetensst.se

Fredrik Emanuelson
Projektsekreterare
08-453 68 58
fredrik.emanuelson@myndighetensst.se

Hasnain Govani
Handläggare för religiösa minoriteter
08-453 68 09
hasnain.govani@myndighetensst.se

Jana Jakob
Projektkoordinator
08-453 68 17
jana.jakob@myndighetensst.se

Ingmarie Kaan
Handläggare för statsbidragsfrågor/assistent
(Ekonomi, bidragsärenden)
08-453 68 73
ingmarie.kaan@myndighetensst.se

Max Stockman
Handläggare för religiösa minoriteter
08-453 68 77
max.stockman@myndighetensst.se

Tanja Viklund
Handläggare för krisberedskapsfrågor
08-453 68 30
tanja.viklund@myndighetensst.se

Örjan Wallin
Handläggare för krisberedskapsfrågor
08-453 68 75
orjan.wallin@myndighetensst.se