KONTAKT PERSONAL

På Myndigheten för stöd till trossamfund arbetar följande personal:

Isak Reichel
Direktör och myndighetschef
08-453 68 71
isak.reichel@myndighetensst.se

Åsa E. Hole
Ställföreträdande myndighetschef samt handläggare för statsbidragsfrågor
(bidragsärenden)
08-453 68 72
asa.e.hole@myndighetensst.se

Örjan Wallin
Enhetschef
08-453 68 75
orjan.wallin@myndighetensst.se

Gabriella Wingård
Kanslichef
08-453 68 29
gabriella.wingard@myndighetensst.se

Frederic Brusi
Handläggare för Kunskap och kommunikation
(övergripande och allmänna frågor)
08-453 68 37
frederic.brusi@myndighetensst.se

Gunnel Andréasson

Handläggare för andlig vård inom sjukvården
08-453 68 63
gunnel.andreasson@myndighetensst.se

Nese Dogan
Registrator och arkivarie
08-453 68 32
nese.dogan@myndighetensst.se

Beatrice Eriksson
Handläggare för trossamfundsfrågor
08-453 68 55
beatrice.eriksson@myndighetensst.se

Mattias Falk
Chefsjurist
08-453 68 14
mattias.falk@myndighetensst.se

Hasnain Govani
Handläggare för religiösa minoriteter
08-453 68 09
hasnain.govani@myndighetensst.se

Jana Jakob
Projektledare
08-453 68 17
jana.jakob@myndighetensst.se

Malin Martelius
Utredare
08-453 68 45
malin.martelius@myndighetensst.se

Mårten Sandmark
Handläggare för trossamfundsfrågor
08-453 68 03
marten.sandmark@myndighetensst.se

Tanja Viklund
Handläggare för krisberedskapsfrågor
08-453 68 30
tanja.viklund@myndighetensst.se