PUBLIKATIONER OM ISLAM OCH MUSLIMER

Sedan slutet av 1900-talet har Sverige fått en betydande muslimsk minoritetsbefolkning, framförallt genom invandring. Bland de viktigaste ursprungsregionerna för personer med muslimsk bakgrund återfinns bland annat sydöstra Europa, Mellanöstern och nordafrika, och Afrikas horn. Det finns idag ett flertal islamiska trossamfund på nationell nivå i samt flera hundra lokala församlingar i Sverige.

(ordnade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Karlstads moské: Förhandlingar om islam i Värmland

Klas Lindahl och Katarina Plank, 2018

PDFPDF (6,4 MB)

Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och
säkerhet i Sverige 2018,
Mattias Gardell, 2018

PDFPDF (2,2 MB)

Muslimska församlingar och föreningar i Malmö och Lund

Leif Stenberg och Rikard Lagervall, 2016

PDFPDF (1,2 MB)

Sufismen i Sverige – en lägesrapport
Simon Sorgenfrei, 2015.

PDFPDF (6,5 MB)

Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt
Göran Larsson, 2015.

PDFPDF (1,3 MB)

Shiamuslimer i Sverige
Göran Larsson och David Thurfjell, 2013.

PDFPDF (522 KB)

Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige

Oxford research/Diskrimineringsombudsmannen, 2013

PDF PDF(1,67 MB)

Islamofobiska fördomar och hatbrott
Klas Borell, 2012.

PDFPDF (568 KB)

Muslimska församlingar i lokalsamhället

Klas Borell (med flera), 2011

PDFPDF (1 MB)

Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar

Borell och Gerdner, 2010

PDFPDF (212 KB)

Moskéer i Sverige: en religionsetnologisk studie i
intolerans och adminstrativ vanmakt.
Pia Karlsson och Ingvar Svanberg, 1995

PDFPDF (10 MB)

I vilken utsträckning är den svenske muslimen religiös?

Åke Sander, 1993

PDFPDF (798 KB)