STATISTIK 2007

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2007. Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2007

Samfund

Antal betjänade 2007

Anglikanska kyrkan

3 000

ELM Bibeltrogna Vänner

3 207

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

4 950

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

1 940

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

43 602

Frälsningsarmén

19 492

Islamiska församlingar

106 327

Judiska församlingarna

9 368

Metodistkyrkan

6 875

Evangeliska Frikyrkan

49 079

 

 

Ortodoxa och österländska kyrkor

 

- Armeniska ortodoxa kyrkan

2 000

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 359

- Estniska ortodoxa kyrkan

-

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

3 100

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

1 620

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

6 111

- Ryska ortodoxa kyrka

1 500

- Serbiska ortodoxa kyrkan

25 800

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 100

- Syrisk ortodoxa kyrkan

37 179

- Österns assyriska kyrka

5 575

Pingströrelsen

122 184

Romersk-katolska kyrkan

86 785

Sjundedags Adventistsamfundet

4 107

Svenska Alliansmissionen

22 531

Svenska Baptistsamfundet

28 170

Svenska Missionskyrkan

118 397

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

5 367

Ungerska Protestantiska kyrkan

5 427

 

 

Totalt

753 952


Den statistik som redovisas för år 2016 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.