UTBETALADE BIDRAG 2020

Utbetalade statsbidrag 2020: 102 004 297 kr

Organisationsbidrag: 80 771 544 kr
Verksamhetsbidrag: 11 076 810 kr
Projektbidrag: 10 155 943 kr

Församlingar inom:

Organisationsbidrag

ProjektbidragLokalbidrag

Etablerings

bidrag

Alevitiska Riksförbundet

442 720Anglikanska kyrkan

199 598Bibeltrogna Vänner - ELM


256 500


Danska kyrkan

50 675Equmeniakyrkan

11 018 836

2 209 812


Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

390 179Evangeliska Frikyrkan

4 807 167

1 198 700

25 000

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

3 756 541Frälsningsarmén

729 718Gemensamma församlingar


783 896


Isländska kyrkan

32 031Judiska Centralrådet

783 599Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

125 902Mandeiska samf. i Sverige och Finland

433 383

250 000


Norska kyrkan

212 129Pingströrelsen

9 915 005

1 541 310


Romersk-katolska kyrkan

9 987 212

139 500


Sjundedags Adventistsamfundet

351 977

62 000


Svenska Alliansmissionen

1 785 744

145 900

25 000

Sveriges Buddhistiska Gemenskap

1 128 602


25 000

Ungerska Protestantiska kyrkan

490 122Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

172 649


125 000

Armenisk apostoliska kyrkan

454 505Bulgariska ortodoxa kyrkan

78 566Eritreanska ortodoxa kyrkan

1 343 874


250 000

Etiopisk ortodoxa kyrkan

808 249Finska ortodoxa kyrkan

62 657Georgiska ortodoxa kyrkan50 000

Grekisk ortodoxa kyrkan

2 244 635


25 000

Koptisk ortodoxa kyrkan

734 888Makedoniska ortodoxa kyrkan

673 901Rumänska ortodoxa kyrkan

865 700Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)

304 444Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)

268 696Serbisk ort kyrkan

2 434 273

500 000


Svenska ort prosteriet

212 718Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet

1 968 192

469 525

25 000

Syrisk ortodoxa ärkestiftet

2 727 812

500 000

25 000

Österns assyriska kyrka

877 878Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet

1 136 094Förenade islamiska föreningar i Sverige

3 402 598


175 000

Islamiska Fatwabyrån i Sverige

847 533Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

1 803 413

568 800

125 000

Islamiska shia samfunden i Sverige

3 257 995

250 000

150 000

Svenska islamiska församlingarna

3 259 708Sveriges muslimska förbund

4 189 426


75 000

Totalt

80 771 544

8 875 943

1 280 000


För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2020.