Myndigheten för stöd till trossamfunds föreskrifter om statsbidrag till trossamfund (KAMFS 2023:1)

Myndigheten för stöd till trossamfund har antagit nya föreskrifter om stöd till trossamfund. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024, men under en period gäller så kallade övergångsbestämmelser som innebär att fördelningen av bidrag för år 2024 ska ske enligt myndighetens tidigare föreskrifter. Ansökningar om bidrag inför 2025 ska göras enligt de nya föreskrifterna.

Ladda ned Pdf, 235.8 kB. Myndigheten för stöd till trossamfunds föreskrifter om statsbidrag till trossamfund (KAMFS 2023:1)