TROSSAMFUNDENS SOCIALA INSATSER

Vid sidan av gudstjänster och pedagogisk verksamhet är det sociala arbetet den viktigaste delen av trossamfundens verksamhet. Här finner vi alltifrån den interna omsorgen om medlemmar och själavårdande samtal till soppkök och flyktingmottagande.

(Publicerade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Trossamfundens sociala insatser
Ulrika Svalfors och Anders Bäckström, 2015.

PDFPDF (4,9 MB)

Trossamfunden och flyktingarna

Tove Palen och Max Stockman, 2017

PDFPDF (20,1 MB)