MATERIAL FRÅN MYNDIGHETEN

På denna sida samlar vi publicerat material från myndigheten: rapporter, artiklar och annat material.

ALLT kan LADDAs NED här nedanför


ATt Beställa material

Ett antal av de publikationer som myndigheten gett ut går att beställa utan kostnad från vårt kansli. Beställningar kan göras på vår beställningssida eller via telefon: 08-453 68 70. För frågor kring myndighetens material hänvisas till assistent Inger Carnbo, 08-453 68 74.

Om Boken "Islam i Sverige"

Boken Islam i Sverige - de första 1300 åren som utkom 2018 är skriven av religionsvetaren Simon Sorgenfrei och kan beställas på myndighetens  beställningssida. Boken är 354 sidor och kostar 60 kr + porto 70 kr = 130 kr. Den kan även köpas och hämtas på plats hos Myndigheten SST i Alvik efter tidsbokning, då kostar den 60 kr. Flera delar av boken går också att att ladda ned eller läsas på denna sida.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och pressmeddelanden


Myndighetens årsböcker

Syftet med årsböckerna är att spegla myndighetens arbete och utvecklingen i trossamfunds-Sverige.
Även SST:s statistik över bidragen fanns att läsa.

De flesta årsböcker finns att beställa

Beställ

SST Årsbok 2021, Religioner i rörelse

PDF,  Pdf, 12.7 MB, öppnas i nytt fönster.Läs mer

SST Årsbok 2020, Religioner i rörelse

PDF,  Pdf, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster.läs mer Öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2019, Religioner i rörelse

PDF,  Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster.läs mer Öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2018

PDF,  Pdf, 17.6 MB, öppnas i nytt fönster.läs mer Öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2017

PDF Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2016

PDF Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2015

PDF, l Pdf, 1.9 MB.äs mer Öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2014

PDF,  Pdf, 6.4 MB.läs mer Öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2013

PDF,  Pdf, 8.3 MB.läs mer Öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2012

PDF Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2011

PDF,  Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.läs mer Öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2010

PDF Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2009

PDF Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2008

PDF Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

SST Årsbok 2007

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Innehållsförteckningar för tidigare årsböcker: 1985-1989, Pdf, 102.6 kB. 1990-1994, Pdf, 230 kB. 1995-2000, Pdf, 229.5 kB. 2001-2006 Pdf, 204.1 kB.. En del finns tillgängliga och går att beställa per post - ange då årtal i kommentarsfältet


Myndighetens administrativa informationsmaterial

Lag, förordning och tillämpningsföreskrifter
som styr myndighetens arbete (210101)

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Adresslista över stadsbidragsberättigade
trossamfund (aug 2022

Länk

Anvisningar för registrering av medlemmar
och övriga bidragsgrundande personer

PDF Pdf, 457.1 kB, öppnas i nytt fönster.
(450 KB)


Myndighetens publika informationsmaterial

Informationsfolder om myndigheten

PDF, svenska

PDF, engelska Pdf, 947.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Muslimska begravningsseder och begravningscermonier (jan 2021)

PDF Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster., läs mer Öppnas i nytt fönster.

Beställ

Så här kan ni arbeta med er säkerhet - en vägledning (dec 2021)

PDF,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.beställ, läs mer

Handledning för cirkelledare i säkerhetsarbete (2022)

PDF Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Safety and security work (2023)

PDF Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett mångreligiöst Sverige i förändring (okt 2020)

PDF,  Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.läs mer, Öppnas i nytt fönster.

beställ

Islam i Sverige - de första 1300 åren

Simon Sorgenfrei (2018)

Ladda ned, Öppnas i nytt fönster.

läs mer Öppnas i nytt fönster., beställ 

60kr + porto 70kr

Trossamfunden och flyktingarna (2017)

En reportagebok med tio korta nedslag på olika platser i Sverige
som skildrar vad trossamfunden gör för flyktingar – och hur de går tillväga.

PDF,  Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster.läs mer, Öppnas i nytt fönster.

beställ

Trossamfund i Sverige (2017)

PDF, Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster. beställ 


Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (2016)
Informationsskrift för alla som är nyfikna att lära sig mer om dessa frågor men vänder sig framförallt till nyanlända flyktingar och invandrare. Läs mer Öppnas i nytt fönster., beställ,

Att arbeta med trossamfund i vardag och kris (2014)
Handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd
inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap
och social hållbarhet.

PDF Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Det händer inte här (2011)

Häfte om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap

PDF,  Pdf, 543.1 kB, öppnas i nytt fönster.läs mer Öppnas i nytt fönster.

Stärkt skydd mot tvångs och barnäktenskap (2014)

En vägledning för trossamfund och vigselförrättare

PDF Pdf, 312.9 kB.

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund (2014)

Rapport till regering rörande hat, hot och våld
mot individer, grupper inom trossamfunden

PDF Pdf, 1.9 MB.

Sammanfattning av Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund (2014)

PDF Pdf, 393.6 kB.

Andlig vård inom sjukvården

Informationsbroschyr om trossamfundens arbete med andlig vård

PDF Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens skriftserie

Syftet med skriftserie är att ge aktuell och korrekt information om trossamfund och religion i Sverige.
Endast nr 8 finns att beställa. Alla går att ladda ned, även i utskriftsvänligt A4-format.

Nr 8: Sveriges religiösa landskap:

samhörighet, tilhörighet och mångfald under 2000-talet, (2020)

The religius landscape of Sweden

affinity, Affiliation and diversity in the 21st century (2020)

PDF Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.(3 MB)
Läs mer Öppnas i nytt fönster.

PDF Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (3,8MB)
Läs mer,  Öppnas i nytt fönster.beställ

Nr 7: Religösa minoriteter från Mellanöstern: (2017)

  • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning)
  • Aleviter
  • Alawiter
  • Druser
  • Mandéer
  • Yezidier
  • Avslutning (efterord samt referenser)

Hela skriften Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.
(14 MB)

PDF Pdf, 4.6 MB. (4,6 MB)

PDF Pdf, 1.6 MB. (1,6 MB)

PDF Pdf, 1.3 MB. (1,3 MB)

PDF Pdf, 1.9 MB. (1,9 MB)

PDF Pdf, 2.8 MB. (2,8 MB)

PDF Pdf, 2.2 MB. (2,2 MB)

PDF Pdf, 505.1 kB. (0,5 MB)

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Nr 6: Sufism i Sverige (2016)

PDF Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. (6,5 MB)

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige (2015)

PDF Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (1,8 MB)

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Nr 4: Islam och muslimer i Sverige (2015)

PDF Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (1,3 MB)

Nr 3: Shiamuslimer i Sverige (2013)

PDF Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster. (522 KB)

Nr 2: Uppvaknandets vägar, från buddhistisk historia

till nutidens utövning och gemenskapsliv(2013)

PDF Pdf, 7.4 MB. (7,4 MB)

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott (2012)

PDF Pdf, 568.1 kB, öppnas i nytt fönster. (568 KB)

läs mer Öppnas i nytt fönster.

Skriftserien finns även att ladda ned i utskriftsvänligt A4 format:
Nr 1 - 29 sid PDF       Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.Nr 2 - 46 s PDF Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nr 3 - 29 s PDF           Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.Nr 4 - 94 s PDF  Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Nr 5 - 52 sid PDF       Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.Nr 6 - 38 s PDF Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nr 7 hela - 73 s PDF, Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster. Inledning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster., Aleviter Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster., Alawiter Pdf, 747.7 kB, öppnas i nytt fönster., Druser Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster., Mandéer Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster., Yezider Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster., efterord Pdf, 221.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nr 8 - 42 s PDF Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens rapporter - särskilda regeringsuppdrag

Uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Myndigheten för stöd till trossamfund (2024)

PDF Pdf, 1.9 MB.

Uppdrag om att öka kunskapen hos kommuner, regioner och myndigheter om
Trossamfundens roll i samhället
(2023)

PDF Pdf, 2 MB.

Rapport Återträff DSS - en utbildningsinsats för trossamfundsledare (2023)

PDF Pdf, 400.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handledning för cirkelledare i säkerhetsarbete (2022)

PDF Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Att samtala om könsstympning. En handbok till dig som ska leda en studiecirkel i ämnet (2022)

PDF Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trossamfunden och Covid -19, en undersökning om hur pandemin påverkat lokalförsamlilngar i Sverige (2022)

PDF  Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.(1,3MB)

Ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till trossamfundens verksamhet (delredovisning av regeringsuppdrag 2022)

PDF Pdf, 470.6 kB. (482 Kb)

Öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar (delredovisning regeringsuppdrag 2022)

PDF Pdf, 401.1 kB. (411 kb)

100 år av demokrati (slutredovisning av regeringsuppdrag, 2022)

PDF Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (2,6 MB)

Så här kan ni arbeta med er säkerhet. En vägledning för trossamfund (jan 2022)

PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (6,6 Mb) Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av erfarenheter från samverkan mellan trossamfund och myndigheter vid hanteringen av Covid 19 (dec 2021)

PDF Pdf, 330.5 kB, öppnas i nytt fönster. (0,3 Mb)

Religionsfrihet - 9 perpektiv på en mänsklig rättighet (nov 2021)

PDF  Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.(1,3 Mb)

läs mer,  Öppnas i nytt fönster.

beställ Öppnas i nytt fönster.

Demokratin 100 år-workshophandledning (aug 2021)

PDF  Öppnas i nytt fönster.(3,15 Mb)

beställ Öppnas i nytt fönster.

Delaktighet, inflytande och ledarskap (juni 2021)

PDF  Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.(2,8 Mb), beställ Öppnas i nytt fönster.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Samhällets grundläggande värderingar och trossamfunden (mars 2021)

PDF   Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.(10,5 Mb)

Uppdrag att höja säkerheten för moskéer och Muslimska församlingar (mars 2021)

PDF  Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.(8,6 Mb)

Andlig vård under Covid-19 (feb 2021)


PDF,  Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Redovisning av myndighetens satsning inför EU-valet 2019, Jag tror på min röst

PDF Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster. (15 Mb)

Redovisning av myndighetens satsning inför EU-valet 2019, Jag tror på min röst

PDF Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster. (15 Mb)

Översyn av etableringsbidrag, sep 2019

PDF Pdf, 981.1 kB, öppnas i nytt fönster. (1 MB)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2018

PDF Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (3,5 MB)

Redovisning av uppdraget att stimulera valdeltagandet
i de nationella valen Jag tror på min röst,
2018

PDF Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (2,5 Mb)

Demokratin behöver oss! Metod- och kunskapsmaterial utifrån regeringsuppdrag med syfte att fördjupa dialogen med trossamfunden om demokrati, 2013. Uppdaterad 2014 - med tillägg om allmänna val. Tredje upplaga 2018

PDF Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (6,5 Mb)

Redovisning av uppdraget att stärka det interreligiösa arbetet samt genomföra en kompetensinsats för trossamfundsledare, samt tilläggsredovisning 2016

PDF Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (2,1 Mb)

PDF Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (3,8 Mb)

Slutredovisning av de särskilda medel för arbetet med flyktingfrågan 2017

PDF Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (2 Mb)

Slutredovisning av de särskilda medel för arbetet med flyktingfrågan 2016

PDF Pdf, 319.3 kB, öppnas i nytt fönster. (320 Kb)

Redovisning av statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder 2017

PDF Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (150 Kb)

Redovisning av statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder 2016

PDF Pdf, 342.6 kB, öppnas i nytt fönster. (342 Kb)

Redovisning insatser mot rasism riktad mot muslimer 2017

PDF Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (1,8 Mb)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2017

PDF Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster. (9,7 MB)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2016

PDF Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (2,6MB

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2015

PDF Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (2.3 MB)

Redovisning av myndighetens demokratiuppdrag 2012-2014

PDF  Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.(2,1MB)


Myndighetens årsredovisning

Myndighetens årsredovisning 2023

2023 Pdf, 4.5 MB.


Myndighetens årsredovisning 2022

2022 Pdf, 1.7 MB.


Myndighetens årsredovisning 2021

2021 Pdf, 1.1 MB.


Myndighetens årsredovisning 2020

2020 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens årsredovisning 2019

2019 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens årsredovisning 2018

2018 Pdf, 775.5 kB.


Myndighetens årsredovisning 2017

2017 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens årsredovisning 2016

2016 Pdf, 474.2 kB.


Myndighetens årsredovisning 2015

2015 Pdf, 401.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens årsredovisning 2014

2014 Pdf, 370.9 kB.


Myndighetens årsredovisning 2013

2013 Pdf, 10.2 MB.


Myndighetens årsredovisning 2012

2012 Pdf, 695 kB.


Myndighetens årsredovisning 2011

2011 Pdf, 348.7 kB.


Myndighetens årsredovisning 2010

2010 Pdf, 348.8 kB.


2005, 2006, 2007, 2008, 20092000, 2001, 2002, 2003, 2004
Myndighetens budgetunderlag

Myndighetens budgetunderlag 2024

2024 Pdf, 1.6 MB.


Myndighetens budgetunderlag 2023

2023 Pdf, 642.3 kB.


Myndighetens budgetunderlag 2022

2022 Pdf, 1.3 MB.


Myndighetens budgetunderlag 2021

2021 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens budgetunderlag 2020

2020 Pdf, 437.9 kB.


Myndighetens budgetunderlag 2019

2019 Pdf, 467.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens budgetunderlag 2018

2018 Pdf, 442.2 kB.


Myndighetens budgetunderlag 2017

2017 Pdf, 640.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens budgetunderlag 2016

2016 Pdf, 633.5 kB.


Myndighetens budgetunderlag 2015

2015 Pdf, 1.7 MB.


Myndighetens budgetunderlag 2014

2014 Pdf, 637.4 kB.


Myndighetens budgetunderlag 2013

2013 Pdf, 212.8 kB.


Myndighetens budgetunderlag 2012

2012 Pdf, 760.6 kB.Material från några andra

Din muslimska patient (2020)

informationsskrift från Islamiska samarbetsrådet gällande muslimer i vården

PDF Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Buddhister inom hälso- och sjukvården (2018)

informationsskrift från Sveriges buddhistiska samarbetsråd

PDF Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vem gör vad? 20 myndigheter i samverkan med det civila samhället

Informationsskrift från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF, 2016)

PDF Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.