STATISTIK 2018

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2018. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2018

Trossamfund

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 508

Anglikanska kyrkan

1 584

Bibeltrogna vänner -ELM

2 508

Danska kyrkan i Sverige

516

Equmeniakyrkan

116 043

Estniska evangelisk-luterska kyrkan i Sverige

3 973

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

38 251

Evangeliska Frikyrkan

49 861

Frälsningsarmén

7 700

Islamiska samarbetsrådet


- BIS, Bosniakiska islamiska förbundet

14 532

- FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sverige

36 286

- IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sverige

8 630

- IKUS, Islamiska kulturcenterunionen

19 856

- ISS, Islamiska shia samfunden

34 180

- SIF, Svenska islamiska församlingarna

33 192

- SMF, Sveriges muslimska förbund

43 771

Isländska kyrkan i Sverige

280

Judiska centralrådet

7 979

Lettiska evangeliska kyrkan i Sverige

1 282

Mandeiska Sabeiska samfundet

8 307

Norska kyrkan i Sverige

2 160

OÖKER-Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd


- Antiokiska kyrkan

1 758

- Armeniska apostoliska kyrkan

4 628

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan

13 684

- Etiopiska ortodoxa Tewahdo kyrkan

8 230

- Finska ortodoxa församlingen

638

- Georgiska ortodoxa kyrkan

780

- Grekisk ortodoxa metropolitdömet

22 856

- Koptiska ortodoxa kyrkan

7 483

- Makedonska ortodoxa kyrkan

6 862

- Rumänska ortodoxa kyrkan

8 815

- Ryska ortodoxa kyrkan

3 100

- Ryska ortodoxa Moskvapatriark

2 736

- Serbisk ortodoxa kyrkan

24 787

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 166

- Syrisk ortodoxa ärkestiftet

28 772

- Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap

23 239

- Österns assyriska kyrka

8 939

Pingströrelsen

103 198

Romersk-Katolska kyrkan

121 274

Sjundedags Adventistsamfundet

3 584

Svenska Alliansmissionen

18 750

Sveriges Buddhistiska SBS

11 492

Ungerska protestantiska

5 039

SALDO

869 009

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.