STATISTIK 2010

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2010. Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2010

Samfund

Antal betjänade 2010

Anglikanska kyrkan

3 189

ELM Bibeltrogna Vänner

2 810

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

4 920

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

1 916

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

44 717

Frälsningsarmén

14 521

Islamiska församlingar

110 000

Judiska församlingar

9 039

Metodistkyrkan

5 830

Evangeliska Frikyrkan

47 900

Ortodoxa och österländska kyrkor

 

- Armeniska ortodoxa kyrkan

-

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 354

- Estniska ortodoxa kyrkan

-

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

2 870

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

2 675

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

5 829

- Ryska ortodoxa kyrka

1 500

- Serbiska ortodoxa kyrkan

27 877

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 161

- Syrisk ortodoxa kyrkan

43 497

- Österns assyriska kyrka

6 106

Pingströrelsen

113 527

Romersk-katolska kyrkan

96 950

Sjundedags Adventistsamfundet

3 701

Svenska Alliansmissionen

22 083

Svenska Baptistsamfundet

27 789

Svenska Missionskyrkan

109 114

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

5 379

Ungerska Protestantiska kyrkan

5 217

Totalt

749 271


Den statistik som redovisas för år 2016 har granskats dels genom SST:s analysgrupps arbete och dels genom besök av kansliets personal för granskning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.