STATISTIK 2019

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2019. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2019

Trossamfund/samverkansorgan

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 558

Anglikanska kyrkan

628

Bibeltrogna vänner -ELM

2 186

Danska kyrkan i Sverige

552

Equmeniakyrkan

113 709

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

3 549

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

44 530

Evang Frikyrkan

45 328

Frälsningsarmén

7 275Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR):


- BIS

15 450

- FIFS

37 099

- IFBS

8 480

- IKUS

23 450

- ISS

37 347

- SIF

34 511

- SMF

44 108Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

21 804

Judiska centralrådet

8 148

Lettiska evang kyrk i Sverige

1 457

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 004

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 309

Norska kyrkan i Sverige

2 264Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

2 140

- Armeniska apostoliska kyrk

4 650

- Bulgariska ort kyrkan

839

- Eritreanska ort Tewahdo

11 612

- Etiopiska ort Tewahdo

5 510

- Finska ort församlingen

569

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 313

- Grekisk ort metropolitdömet

23 270

- Koptiska ort kyrkan

6 733

- Makedonska ort kyrkan

6 965

- Rumänska ort kyrkan

9 173

- Ryska ort kyrkan

3 150

- Ryska ort Moskvapatriark

2 906

- Serbisk ort kyrkan

22 750

- Svenska ort prosteriet

2 175

- Syrisk ort ärkestiftet

20 535

- Syrisk ort patr ställföre

24 208

- Österns assyriska kyrka

10 004Pingströrelsen

111 179

Romersk-Katolska kyrkan

123 930

Sjundedags Adv.samfundet

3 357

Svenska Alliansmissionen

18 225

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

11 125

Ungerska protestantiska

5 018

TOTAL

901 352

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.