RESURSDATABANK RELIGIONSFRIHET

Är du intresserad av att veta mer? På den här sidan har vi samlat information och material om religionsfrihet och frågor som angränsar till religionsfrihet.

Religionsfrihet innebär att alla individer – oavsett ålder eller kön – har frihet att ha och utöva sin religion tillexempel genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och skyddar inte bara din rätt att tro, utan även din rätt att inte tro. Detta får inte begränsas. Däremot kan friheten att utöva sin religion begränsas. Det betyder att du inte får utöva religion om utövandet strider mot svensk lag. Svenska staten får bara begränsa religionsutövning om det är nödvändigt för att skydda allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Vad omfattar religionsfrihet?

 • Frihet att ha, välja, byta och lämna religion.
 • Frihet att utöva en religion.
 • Skydd från diskriminering
  på grund av religion.
 • Frihet att inte behöva
  berätta vilken religion man har.
 • Föräldrarnas rätt att ge sina barn religiös uppfostran
 • Barnens rätt att själv ta ställning.
 • Arbetsgivaren skall visa flexibilitet vad gäller arbetstagares behov av religionsutövning på arbetsplatsen

Vad innebär inte religionsfrihet?

 • Att religioner har rätt till frihet från kritik.
 • Att man får säga vad
  som helst i religionens namn.
 • Att man har rätt att slippa se andra människors religionsutövning.
 • Att religioner har rätt till sina anhängare.
 • Att en person har rätt att kontrollera en annan persons religionsutövning
 • Att föräldrar har rätt att påtvinga religionsutövning utan hänsyn till barnets
  växande kapacitet att själv ta ställning.
 • Att man får bryta mot andra mänskliga rättigheter

 

Vilka omfattas av religionsfriheten?

 • Människor med alla typer av religion.
 • Människor med icke-religiösa övertygelser – såsom ateism, pacifism, etc
 • Människor med eller utan funktionshinder.
 • Människor med olika sexuell läggning.

Resurser religionsfrihet

Myndighetens material

Religionsfrihet - Nio perspektiv på en mänsklig rättighet (2021 första upplagan). En bok med nio olika författares texter på temat religionsfrihet med andledning av att den svenska demokratin i Sverige fyller 100 år 2021.

PDF, webb Pdf, 1.3 MB.

Beställ Öppnas i nytt fönster.

Demokratin behöver oss! (2014, tredje iupplagen 2018)

Metod- och kunskapsmaterial med

syfte att fördjupa dialogen med trossamfunden om demokrati.

PDF Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (2 MB)

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (på svenska, 2016)
Informationsskrift för alla som är nyfikna att lära sig mer om dessa
frågor men vänder sig framförallt till nyanlända flyktingar och invandrare.

PDF-web Pdf, 3 MB.

PDF -tryck Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (på engelska)
("Religion, religious freedom and religious communities")

PDF-web Pdf, 948.3 kB, öppnas i nytt fönster.

PDF-tryck Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (på arabiska)
(دين، حرية الاعتقاد الديني و الطوائف في السويد)

PDF-web Pdf, 930.1 kB, öppnas i nytt fönster.

PDF-ryck Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (på tigrinja)
(ሃይማኖት, ሃይማኖታዊ ናጽነትን ናይ ሓባር እምነትን ኣብ ሃገረ ሽወደን)

PDF-web Pdf, 914.4 kB, öppnas i nytt fönster.

PDF-tryck Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige (på persiska/dari)
(ذھب، ازادی مذھب و جوامع مذھبی در سویدن)

PDF-web Pdf, 921.7 kB, öppnas i nytt fönster.

PDF-tryck Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Externt material


Religionsfrihetens utveckling i Sverige – en tidslinje

Elsa Trolle Önnerfors (Lunds universitet, 2016)

PDF Pdf, 174.1 kB, öppnas i nytt fönster. (174 KB)

Vad innebär religionsfrihet? Lathund för dig som vill veta
mer om religionsfrihetsfrågor. (Svenska Missionsrådet , 2010) 

PDF Pdf, 215.4 kB, öppnas i nytt fönster. (216 KB)

Religionsfrihet för alla. Om situationen för religions- och
övertygelsfrihet internationellt. (Svenska Missionsrådet, 2014) 

PDF Pdf, 478.6 kB, öppnas i nytt fönster. (479 KB)

Svenska Missionsrådets lärcenter om religionsfrihet med
informationsfilmer, övningsmaterial och informationsmaterial

Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The Freedom of Religion or Belief Learning Platform

(Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief)

Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.