HÖGTIDER OCH TIDERÄKNING I OLIKA RELIGIÖSA TRADITIONER

När infaller den ortodoxa påsken? Hur länge pågår ramadan? Här har vi samlat information om årets olika religiösa högtider i en multireligiös kalender. Du hittar också övergripande bakgrund om de olika religiösa traditionernas kalendrar och tideräkning.

Den Gregorianska kalendern

Sverige, liksom de flesta av världens länder numera, bygger sin tideräkning på den Gregorianska kalendern som infördes av påven Gregorius XIII i slutet av 1500-talet. Åren i den gregorianska kalendern räknas efter Kristi födelse, där kalenderns epok, det första året ("Herrens år 1") börjar och slutar med den första veckodagen (Herrens dag, söndagen) enligt den kristna sjudagarsveckan som övertagits från judendomen.

Den Gregoriska kalendern har använts inom de västliga kyrkorna (de protestantiska kyrkorna och den katolska kyrkan) sedan lång tid tillbaka. Sverige antog officiellt den Gregorianska kalendern år 1753.

Den multireligiösa tidräknaren

Ortodoxa och österländska kyrkor använder den Julianska kalendern

Bland de östkyrkliga samfunden är det vanligt att man följer den Julianska kalendern när man skall beräkna vilken dag en viss religiös högtid skall infalla. Den julianska kalendern, som fick sitt namn från Julius Caesar, var den dominerande kalendern i Europa fram till 1500-talet men har därefter fått ge vika för den Gregorianska kalendern.

Att den julianska kalendern används inom ortodoxa kyrkor innebär att många högtider blir förskjutna 13 dagar jämfört med de västliga kyrkornas firande. Detta får exempelvis till följd att många ortodoxa kristna firar juldagen den 7 januari i Sverige – eftersom den 7 januari i den gregorianska kalendern motsvarar 25 december enligt julianska kalendern.

Följande ortodoxa kyrkor i Sverige använder den julianska kalendern: eritreanska, etiopiska, georgiska, koptiska, makedonska, ryska och serbiska kyrkorna samt Österns gamla kyrka.

Annorlunda sätt att beräkna när påsken infaller

Värt att känna till är att ortodoxa kyrkor och Österns kyrka har ett annorlunda sätt att beräkna när påsken skall infalla – som inte överensstämmer med hur protestantiska och romersk-katolska kyrkor gör. I öst firar man ofta påsk lite senare än Svenska kyrkan (se tabell nedan), men ibland sammanfaller datumen. Påskdatumet styr förstås också fastlagsdatumet, pingstdatumet och så vidare. 

När infaller påsken?


2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Västkyrkorna

12 april

4 april

14 april

9 april

31 mars

20 april

5 april

28 mars

Östkyrkorna

19 april

2 maj

24 april

16 april

5 maj

20 april

12 april

2 maj

Islamisk tideräkning

Tideräkningen i den islamiska kalendern börjar år 622 (enligt den gregorianska kalendern) då profeten Muhammed emigrerade från Mekka till Medina. Det arabiska ordet för denna emigration är hijra och den muslimska kalendern kallas därför även hijrakalendern. När ett datum anges efter hijrakalendern brukar man skriva ett H vid årtalet, men även AH (latin anno hegirae), det vill säga år efter hijra. Nuvarande år (2021) är år 1442 enligt den islamiska kalendern.

Tideräkningen i den islamiska traditionen är beräknas efter månens olika faser. Det islamiska året består av tolv månader som antingen är 29 eller 30 dagar långa. Den största skillnaden mot tideräkning som baseras på solåret (t.ex den gregorianska eller julianska tideräkningen) är att månåret är 11 dygn kortare än solåret och det inte har en fast koppling till årstiderna, utan dessa förflyttas successivt genom kalendern.

Högtiderna flyttar på sig

Vad får detta för konsekvenser i Sverige där samhället är byggd kring solåret och den gregorianska kalendern? Svaret är att de islamiska högtiderna inte kommer att infalla på ett givet datum utan förflyttas bakåt (i den gregorianska kalendern). Exempelvis har fastemånaden ramadan infallit under följande perioder de senaste åren i Sverige:

Ramadan i Sverige de senaste åren (ungefärliga datum)


2024

2023

2022

2021

2020

2019

Ramadan inleds

10 mars

23 mars

3 april

12 april

24 april

5 maj

Ramadan avslutas

10april

22 april

3 maj

11 maj

24 maj

3 juni

Eftersom muslimska grupper följer olika teologiska skolor så kan datumen variera med 1-3 dagar.