NYHETER • SST söker kvalificerad handläggare


  Myndigheten söker en vikarierande handläggare för att arbeta
  med hanteringen av statsbidrag

  Läs mer


 • Ökat engagemang i civilsamhället


  Den 17 maj öppnar MUCF ansökan till ett helt nytt projektbidrag riktat till civilsamhället
  Läs mer


 • Delaktig, Stark och Synlig 2024


  SST anordnar en ny omgång av mentor- och
  ledarskapsprogrammet, DSS, riktat till kvinnor inom trossamfund

  Läs mer


 • Onlineutbildning i säkerhet


  Ta del av den kostnadsfria utbildningen som SST erbjuder om hur ni kan höja säkerheten i er verksamhet
  Läs mer


 • Höj säkerheten i er verksamhet


  Ta del av material om hur ni som trossamfund själva kan arbeta med säkerhet i er verksamhet
  Läs mer


 • Rysk-ortodoxa kyrkan utan statsbidrag


  Utifrån SÄPO:s yttrande har SST beslutat att inte bevilja Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) organisationsbidrag 2024
  Läs mer


 • Registrera organisation


  Nu kan du som registrerat dig som användare i vår e-tjänst registrera den organisation du företräder
  Läs mer


 • SST söker erfaren projektledare


  Myndigheten söker en projektledare för att öka kunskapen om trossamfund hos kommuner och myndigheter.
  Läs mer


 • Säkerhetsbidraget är sökbart


  Ansökningsformuläret för säkerhetshöjande åtgärder har öppnat! Ansökan är öppen mellan den 12 mars - 3 april
  Läs mer


 • Registrera användare i e-tjänst


  Det är viktigt att du som företrädare för en organisation registrerar dig som användare så snart som möjligt
  Läs mer


 • Stöd till utsatta individer


  Regeringen har gett MUCF i uppdrag att dela ut organisationsbidrag med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige
  Läs mer


 • Nya föreskrifter om statsbidrag


  SST har antagit nya regler rörande bidrag till trossamfund som trädde i kraft från 1 januari 2024
  Läs mer


 • SST söker ekonomihandläggare


  Myndigheten för stöd till trossamfund växer och söker en engagerad och noggrann ekonomihandläggare
  Läs mer


 • Stärkt säkerhet för civila samhället


  Regeringen höjer bidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället
  Läs mer


 • Syrisk-ortodoxa kyrkan i nytt ljus


  SST publicerar färsk forskning om Sveriges största kristna ortodoxa trossamfund
  Läs mer


 • Konferens 2023: Att hålla ihop ett land


  Myndigheten för stöd till trossamfund bjuder in till konferens i Stockholm den 14 och 15 november
  Läs mer


 • Hedersrelaterade frågor i fokus


  SST redovisar uppdraget att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet
  Läs mer


 • Pressträff om trossamfunden


  Socialminister Jakob Forssmed höll en pressträff tillsammans med SSTs chef Isak Reichel med anledning av ett nyligen genomfört möte med representanter för Sveriges trossamfund.
  Läs mer


 • Trossamfunds säkerhet ska stärkas


  Regeringen ger SST i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation.
  Läs mer


 • Stöd till socialt utsatta människor


  Regeringen har gett MUCF uppdraget att fördela 50 miljoner kronor till civilsamhället för stöd till människor i socialt särskilt utsatta situationer.
  Läs mer


 • Mötesplats för kvinnor i ledarroll


  Hösten 2023 startar en ny omgång av ledarskaps- och mentorskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig
  Läs mer


 • Ny studie om muslimsk sekularitet


  SST och IMS publicerar rapporten Postmuslimer: Om sekularitet i ett mångreligiöst Sverige
  Läs mer


 • Religiösa möts med misstänksamhet


  Myndighetens direktör Isak Reichel skriver en debattartikel i Expressen om trossamfundens stora betydelse.
  Läs mer


 • Stöd för att motverka ofrivillig ensamhet


  Trossamfund och församlingar kan ansöka om stöd för aktiviteter som bidrar till gemenskap, möten och ideellt arbete.
  Läs mer

 • Ansökan om anpassningsbidrag


  31 mars är sista dag för ansökan om anpassningsbidrag 2023.
  Läs mer


 • Migration, religion och integration


  En nyligen publicerad rapport från Delmi slår fast att trossamfunden är viktiga för en lyckad integration.
  Läs mer


 • Trossamfundens krisberedskap


  Här finns stöd för trossamfund som vill arbeta med säkerhet samt kunskap för kommuner/regioner som vill samverka med trossamfund.
  Läs mer


 • Läs mer Covid-19 och trossamfunden här


  På den här sidan samlar myndigheten information om covid-19 som är relevant för myndigheter och trossamfunden.
  Läs mer


 • Diskriminering och religion i fokus


  Negativa föreställningar om religion påverkar livsvillkor och är ett hinder för människors lika rättigheter rapporterar DO
  Läs mer


 • Förslag om nya villkor för bidrag återkallas


  Riksdagen kommer inte ta ställning till propositionen om nya regler för statsbidrag som den tidigare regeringen lagt fram
  Läs mer