NYHETER


 • Information om covidbevis


  Ett covidbevis är ett dokument som visar att det är lägre risk att du sprider covid-19. Från och med 1 december behöver du ett covidbevis som visar att du är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar eller sammankomster.
  Läs mer

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder från 1:a december


  Möjighet att införa vaccinationsbevis.
  Eller striktare restriktioner vid ett besöksantal över 100 personer.

  Läs mer


 • Film på temat religionsfrihet


  I år fyllde den svenska demokratin 100 år. Tack vare demokratin har vi religionsfrihet. Se SST:s film om religionsfrihet.
  Läs mer


 • Förstärkning på SST


  Ett av SST:s regeringsuppdrag är att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
  Läs mer


 • SST välkomnar två nya medarbetare


  Lina Heldmark började som administratör på SST i juni och Mattias Falk påbörjade sin anställning som jurist i oktober.
  Läs mer


 • SST:s sjätte artikel om religionsfrihet


  Religionsanalfabetismen hotar religionsfriheten: Behovet av kunskapslyft och en postsekulär religionspolitik.
  Läs mer


 • Följ med oss till MR-dagarna i Göteborg


  Den 6 till 7 december arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Myndigheten kommer vara på plats och hålla i två seminarier, på temat demokrati och religionsfrihet.
  Läs mer


 • Faktablad om säkerhet


  Informationsmaterial om säkerhet och trygghet inom trossamfunden finns nu tillgängliga för nedladdning via hemsidan.
  Läs mer


 • Mentorskapsprogram för kvinnor


  Inbjudan till mentor- och ledarskapsprogram för kvinnor som är aktiva i sitt trossamfund.
  Läs mer

 • Inifrån serbisk-ortodoxa kyrkan i Kristiansand, Norge

  Skrift om den serbisk-ortodoxa kyrkan (SOK)


  Den serbisk ortodoxa kyrkan (SOK) är en av de största kristna ortodoxa gemenskaperna i Sverige, trots detta är den i stort sett osynlig i samtida religionsforskning. Men nu finns en skrift som beskriver kyrkans historia, och etablering i Sverige ur ett popurlärvetenskapligt perspektiv.
  Läs mer

 • Ny rapport - frikyrkoundersökningen 2000-2020


  Frikyrkoundersökningen är en rapport om frikyrkornas numerära utveckling i Sverige mellan åren 2000 och 2020.
  Läs mer

 • Ny rapport om antisemitism från Forum för levande historia


  I rapporten framkommer bland annat att antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället, en lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden.
  Läs mer


 • Läs mer

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder från 1 juni


  Regeringen har fattat beslut om nya regler gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Reglerna träder i kraft från och med den 1 juni 2021. 
  Läs mer


 • Sökes: Demokratiambassadör


  Vill du vara demokratiambassadör i ditt trossamfund eller församling med anledning av att demokratin fyller 100 år i Sverige?
  Läs mer


 • Samarbeta bort en smitta – går det?


  Coronapandemin har tydligt visat att trossamfunden är en viktig resurs när krisen drabbar samhället.
  Läs mer

 • Religioner i rörelse – årsbok 2021


  Läs mer


 • Ny studie om islamofobi i Sverige


  Brottsförebyggande rådet har publicerat rapporten Islamofobiska hatbrott – webbinarium med SST 13 april
  Läs mer


 • Informationsfilmer inför vårens högtider


  Företrädare för trossamfunden informerar om de kommande religiösa högtiderna och pandemisituationen
  Läs mer

 • Myndigheten lämnar slutrapport om säkerhet i muslimska församlingar


  Myndigheten för stöd till trossamfund har den 1 mars överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Att höja kunskap om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.
  Läs mer

 • Ny rapport om samfund och grundläggande värderingar


  Myndigheten har under 2020 haft i uppdrag att, utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
  Läs mer


 • Mänskliga rättighets dagarna i april


  Tema för årets konferens (19-21 april) är boende och myndigheten finns på plats med flera seminarier
  Läs mer

 • Myndighetens årsredovisning 2020 och budgetunderlag 2022 publicerade


  Myndigheten årsredovisning och budgetunderlag finns nu tillgängliga
  Läs mer


 • Trossamfundsledare om vaccin mot covid-19


  SST, MSB och FoHM har i samarbete med trossamfunden producerat filmer för att nå ut med information om vaccinering.
  Läs mer


 • Stöd för insatser till utsatta personer


  Trossamfund med verksamhet för socialt särskilt utsatta människor har möjlighet att söka statligt stöd senast den 6 april
  Läs mer


 • Sökes: en driven administratör


  Vill du jobba med oss på Myndigheten för stöd till trossamfund?
  Läs mer


 • Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier


  I en ny rapport beskrivs muslimska begravningsskick i Sverige utifrån den mångfald som finns inom denna minoritetsgrupp.Rapporten Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier presenterar såväl svenska juridiska som muslimska teologiska föreskrifter rörande död och begravning, men beskriver också de olika synsätt som finns på dessa frågor bland muslimer i Sverige. I skriften diskuteras de problem- och konfliktområden som finns och har funnits inom begravningsväsendet relaterat till den muslimska minoriteten.Texten bygger på material insamlat under 2020 i form av exempelvis forskningslitteratur, informationsfoldrar, eller juridiska dokument – dels på intervjuer och samtal med såväl tjänstemän från några av Sveriges kommuner, regioner och kyrkogårdsförvaltningar, företrädare för Svenska kyrkan, olika muslimska församlingar och föreningar, liksom med enskilda personer.


  Läs mer


 • Andlig vård under covid-19


  Hur har arbetet inom den andliga vården i sjukvården sett ut under – och påverkats av – coronapandemin?
  Läs mer

 • Information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar


  Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Regeringen har därför beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Här hittar du information och frågor och svar kring reglerna.(se även Myndigheten samlade information Öppnas i nytt fönster. om corona.)
  Läs mer

 • Seminarium 10 december: Hur når vi våra äldre? Vad trossamfunden kan göra för att motverka digitalt utanförskap


  Många trossamfund står inför stora utmaningar med att nå sina äldre medlemmar i den alltmer digitaliserade tillvaro pandemin fört med sig. Med anledning av detta anordnar SST ett seminarium den 10 december om hur trossamfunden kan motverka de äldres digitala utanförskap. Post- och telestyrelsen och SPF Seniorerna medverkar i seminariet.
  Läs mer