NYHETER • Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier


  I en ny rapport beskrivs muslimska begravningsskick i Sverige utifrån den mångfald som finns inom denna minoritetsgrupp.Rapporten Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier presenterar såväl svenska juridiska som muslimska teologiska föreskrifter rörande död och begravning, men beskriver också de olika synsätt som finns på dessa frågor bland muslimer i Sverige. I skriften diskuteras de problem- och konfliktområden som finns och har funnits inom begravningsväsendet relaterat till den muslimska minoriteten.Texten bygger på material insamlat under 2020 i form av exempelvis forskningslitteratur, informationsfoldrar, eller juridiska dokument – dels på intervjuer och samtal med såväl tjänstemän från några av Sveriges kommuner, regioner och kyrkogårdsförvaltningar, företrädare för Svenska kyrkan, olika muslimska församlingar och föreningar, liksom med enskilda personer.


  Läs mer


 • Andlig vård under covid-19


  Hur har arbetet inom den andliga vården i sjukvården sett ut under – och påverkats av – coronapandemin?
  Läs mer

 • Information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar


  Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Regeringen har därför beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Här hittar du information och frågor och svar kring reglerna.(se även Myndigheten samlade informationöppnas i nytt fönster om corona.)
  Läs mer

 • Seminarium 10 december: Hur når vi våra äldre? Vad trossamfunden kan göra för att motverka digitalt utanförskap


  Många trossamfund står inför stora utmaningar med att nå sina äldre medlemmar i den alltmer digitaliserade tillvaro pandemin fört med sig. Med anledning av detta anordnar SST ett seminarium den 10 december om hur trossamfunden kan motverka de äldres digitala utanförskap. Post- och telestyrelsen och SPF Seniorerna medverkar i seminariet.
  Läs mer


 • Samfundsledare om corona vintern 2020


  Med anledning av pandemin och stundande högtider har SST och MSB bett samfunds-ledare att informera om covid-19.
  Läs mer


 • En deklaration för en stark demokrati


  Myndigheten för stöd till trossamfund är med och lyfter demokratifrågorna under jubileumsåret 2021
  Läs mer

 • Ny direktör utsedd till SST


  Regeringen har beslutat att Isak Reichel blir ny chef för Myndigheten för stöd till trossamfund. 
  Läs mer


 • Information inför allhelgonahelgen


  I veckan söker sig tusentals människor till landets kyrkogårdar för att minnas sina avlidna och tända ljus
  Läs mer


 • Det mångreligiösa Sverige förändras


  I november bjöd SST in till samtal för att fördjupa frågor om hur det mångreligiösa tar plats i samhällsutvecklingen
  Läs mer


 • Ett mångreligiöst Sverige i förändring


  Det religiösa engagemanget minskar men en majoritet av svenskarna identifierar sig med en religion, visar en ny rapport.
  Läs mer

 • Statens stöd till trossamfund stärks


  Regeringen föreslår att stödet till trossamfund ökar med 50 miljoner kronor för 2020 och 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
  Läs mer

 • Information till anhöriga om begravningar i coronatider


  Med anledning av corona-pandemin har begravningshuvudmannen Svenska kyrkan tagit fram information som riktar sig till anhöriga och närstående om hur man kan göra för att minska smittspridning vid begravningar. Här nedan kan du läsa texten – som också finns översatt till flera språk.
  Läs mer


 • Bidrag till insatser för utsatta personer


  Trossamfund som bedriver verksamhet för människor i socialt särskilt utsatta situationer har nu möjlighet att söka stöd.
  Läs mer


 • Helena Josefson vikarierande myndighetschef


  Regeringen utsåg den 7 maj Helena Josefson till vikarierande direktör och myndighetschef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).
  Läs mer


 • Trossamfunden i Coronakrisen


  Knappast någon del av det samhället är opåverkad av den situationen med det nya coronaviruset – inte heller trossamfunden
  Läs mer


 • En annorlunda Ramadan våren 2020


  Den muslimska fastemånaden Ramadan beräknas infalla från slutet av april – och avslutas sista veckan i maj.
  Läs mer

 • Trossamfundsledare talar om COVID-19


  Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19.
  Läs mer

 • Möte med religiösa samfund med anledning av det nya coronavirusets spridning


  Med anledning av det nya coronaviruset träffade statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister Amanda Lind den 27 mars ledare för religiösa samfund.
  Läs mer

 • Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk


  Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell genom ett samarbete med regionerna och Folkhälsomyndigheten.
  Läs mer


 • Ständigt beredda på de svåra samtalen


  Att den andliga vården är en resurs i vardagsarbetet är väl känt. Men även i kris- och katastrofer behövs deras stöd.
  Läs mer

 • Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19


  Då frågan har aktualiserats av trossamfunden vad som behöver beaktas i samband med hantering av avliden med bekräftad covid-19, ber myndigheten trossamfunden att notera följande:
  Läs mer

 • Religioner i rörelse – årsbok 2020


  Läs mer

 • Viktig information gällande ansökningar


  Alla blanketter som skickas till SST från den 17:e mars och framåt ska även skickas i digital kopia på info@myndighetensst.se, senast det datum som tidigare angetts för blanketten i fråga.
  Läs mer


 • Jag vill slippa religion ­– får jag det?


  Rätten att få avstå religion är något som alltmer har kommit att diskuteras och debatteras i Sverige under 2000-talet
  Läs mer


 • Med anledning av det nya Coronaviruset


  På den här sidan samlar myndigheten information om covid-19 som är relevant för myndigheter och trossamfunden.
  Läs mer


 • Åsa Hole utsedd till vikarierande direktör och myndighetschef


  Regeringen har torsdagen den 9 januari 2020 utsett Åsa Elizabeth Hole till vikarierande direktör och myndighetschef för Myndigheten för stöd till trossamfund.
  Läs mer

 • Myndighetschefen Åke Göransson har avlidit på nyårsafton under en semesterresa i utlandet.


  Läs mer


 • Amanah prisas för sitt arbete för tolerans


  Malmö stad uppmärksammar judisk-muslimskt samarbete för att sprida kunskap och förståelse mellan människor.

  Läs mer

 • Forskningssamverkan med Uppsala universitet


  Hösten 2019 påbörjar myndigheten ett samarbetsprojekt med Centrum för forskning om religion och samhällelänk till annan webbplats (CRS) på Uppsala universitet. 
  Läs mer


 • The Religious Landscape of Sweden


  Myndigheten släpper en översättning av rapporten om Sveriges religiösa karta – lansering sista veckan i november
  Läs mer