NYHETER

 • 2019-10-08

  Mänskliga rättighets dagarna i Linköping


  Tema för årets konferens (14-16 november) är rätten till hälsa och myndigheten finns på plats med flera seminarier
  Läs mer
 • 2019-09-18

  Budget för myndigheten 2020


  Idag den 18 september har regeringen lämnat budgetpropositionen för år 2020 till riksdagen.

  Läs mer
 • 2019-09-10

  Delaktig, stark och synlig 2019-2020


  För fjärde året i rad anordnar myndigheten ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden.
  Läs mer
 • 2019-09-03

  Myndigheten på studieresa söderut


  Hur arbetar Danmark med frågor som rör minoriteter, integration och religion?
  Läs mer
 • 2019-06-28

  50 år med Serbiska ortodoxa kyrkan


  Från två tomma händer till en integrerad del av Sveriges kyrkokarta
  Läs mer
 • 2019-06-17

  Ett gott råd eller svår utmaning?


  Myndigheten anordnar samtal om samverkan mellan trossamfund och det offentliga under Almedalsveckan i Visby
  Läs mer
 • 2019-06-04

  Skapar religion segregation?


  Myndigheten anordnade två seminarier under Järvaveckan i Stockholm
  Läs mer
 • 2019-05-27

  Kan trossamfund öka valdeltagandet?


  Två år i rad har valambassadörer, på SST:s uppdrag, spridit information om hur man röstar – och varför det är viktigt.
  Läs mer
 • 2019-04-18

  Judiska Sverige har hittat hem


  Allaktivitetshuset Bajit mitt inne i Stockholm samlar skola, kultur och egen kosherbutik
  Läs mer
 • 2019-03-12

  Religioner i rörelse – årsbok 2019


  Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar i fältet religion/trossamfund i Sverige.
  Läs mer
 • 2019-03-07

  Ny rapport: Sveriges religiösa landskap


  Hur ser religiös praktik, tro och tillhörighet ut idag i det svenska samhället?
  Läs mer
 • 2019-02-26

  Bli valambassadör i EU-valet!


  Vill du att fler personer i ditt trossamfund ska göra sina röster hörda i valet den 26 maj 2019?
  Läs mer
 • 2019-02-22

  Myndighetens årsredovisning 2018 och budgetunderlag 2020 publicerade


  Myndighetens årsredovisning och budgetunderlag finns nu tillgängliga.
  Läs mer
 • 2019-01-16

  Satsning för kvinnor uppmärksammas


  Hanna Gerdes har mottagit utmärkelsen Diversity Index Award för arbetet med SST:s initiativ Delaktig, stark och synlig
  Läs mer
 • 2019-01-16

  Sök lokalbidrag och bidrag för anpassning


  Sista dag för att ansöka om dessa bidrag hos myndigheten är den 1 april 2019
  Läs mer
 • 2019-01-08

  Ny studiecirkel för kvinnor


  Välkommen till fem träffar av Scriptural Reasoning och en interreligiös mötesplats för nya tankar, diskussioner och systerskap.
  Läs mer
 • 2018-11-15

  Budgetpropositionen för 2019


  Den 15 nov lämnade övergångsregeringen sin budgetproposition till riksdagen.
  Läs mer
 • 2018-10-17

  Grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund 12-13 november i Motala 


  Utbildningsdagarna är ett led i statens satsning på säkerhet i trossamfundsmiljöer och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom trossamfundens lokala församlingar/föreningar
  Läs mer
 • 2018-10-08

  Kammarkollegiet tar över säkerhetsbidrag


  I oktober 2018 tog Kammarkollegiet över ansvaret för ansökningar om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter.
  Läs mer
 • 2018-09-25

  Forum för levande historia uppmärksammar myndighetens projekt om islamofobi


  Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen. I en serie artiklar berättar medarbetare på några av myndigheterna om erfarenheter och lärdomar av arbetet.
  Läs mer
 • 2018-09-24

  Myndigheten på MR-dagarna


  Myndigheten för stöd till trossamfund är samarbetspartner i årets MR-dagar i Stockholm och anordnar och deltar i flera seminarier.
  Läs mer
 • 2018-09-12

  Föreläsningsserie om
  rörelser inom islam


  Under hösten 2018 anordnar myndigheten ett antal seminarier om samtida strömningar och rörelser inom islam.
  Läs mer
 • 2018-09-11

  Ny kunskapsöversikt om
  Muslimska brödraskapet


  Myndigheten för stöd till trossamfund har i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tagit fram rapporten Muslimska brödraskapet - en kunskapsöversikt.
  Läs mer
 • 2018-09-03

  Är Sverige mest mång-
  religiöst i Europa?


  Statistisk från Pew Research Institute visar att Sverige är ett land med stor religiös pluralism – om man jämför med våra grannar.
  Läs mer
 • 2018-08-31

  Ny interreligiös studiecirkel för kvinnor börjar den 10 september


  Är du troende och definierar dig som kvinna? Tycker du det är intressant att träffa kvinnor av annan religion än din egen? Är du nyfiken på att upptäcka din och andras heliga skrifter? Välkommen till vår studiecirkel i Scriptural Reasoning!
  Läs mer
 • 2018-08-15

  Utbildningar och kurser hösten 2018


  Under hösten anordar myndigheten flera utbildningar och kurser för aktiva inom trossamfunden och deras församlingar.
  Läs mer
 • 2018-08-09

  Presentation av Islam i Sverige:
  de första 1300 åren


  På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I Islam i Sverige - de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.(För presentationer senare under hösten klicka här, BESTÄLL)
  Läs mer
 • 2018-08-08

  Yttrande över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige”


  Myndigheten för stör till trossamfund har den 3 augusti lämnat in sitt yttrande över betänkandet (SOU 2018:18) till Kulturdepartementet
  Läs mer
 • 2018-07-07

  6 av 10 muslimska församlingar utsatta för angrepp


  En ny rapport från Uppsala universitet har undersökt förekomsten av hot och angrepp mot svenska muslimska församlingar. Undersökningen har gjorts i samverkan med Islamiska samarbetsrådet (ISR) och delfinansierats med stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund.
  Läs mer
 • 2018-07-06

  Debattartikel: Skolan arena för religiös diskriminering


  Utifrån rapporten Andra antireligiösa hatbrott och diskriminerande attityder skriver Göran Larsson och Simon Sorgenfrei på Göteborgspostens debattsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om barn och ungas utsatthet på grund av sin etniska eller religiösa bakgrund i skolan. Artikeln publicerades ursprungligen den 4 juli 2018.
  Läs mer