Publicerad: 2023-10-17

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Syrisk-ortodoxa kyrkan i nytt ljus

SST publicerar färsk forskning om Sveriges största kristna ortodoxa trossamfund

Syrisk-ortodoxa kyrkan etablerades under mitten av 1970-talet och är idag det största kristna ortodoxa trossamfundet i Sverige med över 40 lokala församlingar – och över 40 000 medlemmar.

I början av november lanserar SST boken Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - i tradition och förändring. Syftet med denna publikation är att beskriva hur det syrisk-ortodoxa religiösa livet tar sig uttryck i Sverige. Studien bygger på resultat från forskningsprojektet Integration och tradition: framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som pågick 2018–2021 och finansierades av Vetenskapsrådet. I studien undersöks hur traditioner förhandlas, förändras och upprätthålls i förhållande till olika integrationsprocesser.

Boken är skriven av Magdalena Nordin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Göteborgs universitet), Önver Cetrez Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Uppsala universitet), Henrik Johnsén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Södertörns högskola) och Andreas Westergren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Lunds universitet).

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
– tradition och förändring (2023)

Ladda ned PDF (6,3 MB)

Publikationen bygger på intervjuer, deltagande observationer, arkivmaterial samt en enkätstudie. Boken beskriver kyrkans etablering men också hur församlingarna är organiserade och deras verksamhet idag. Vidare belyses hur utbildning och gudstjänstliv ser ut i församlingarna och vilken betydelse det religiösa livet har för förmedlingen av kyrkans traditioner och olika integrationsprocesser.

Se en presentation av boken

Onsdagen den 8 november 2023 presenterades boken Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige på Sankt Ignatios folkhögskola i Södertälje. Medverkande var tre av bokens fyra författare: Magdalena Nordin, Önver Cetrez och Henrik Johnsén. Filmen nedan innehåller några glimtar från presentationen den 8 november.