UTBETALADE BIDRAG 2014

Utbetalade statsbidrag 2014:

Organisationsbidrag: 46.477.337 kronor
Verksamhetsbidrag: 9.960.036 kronor
Projektbidrag: 15.226.083 kronor 

Församlingar inom:

Organisations

bidrag

Projektbidrag

Lokalbidrag

Projektbidrag

Etableringsbidrag

Projektbidrag

Utbildningsbidrag

Frälsningsarmén

1.005.860

42.000Equmeniakyrkan

8.900.568

1.830.228Evangeliska Frikyrk

3.022.164

1.315.000

60.000


Pingströrelsen

7.243.541

4.736.503

30.000


Sjundedags Adv.samf

251.000
Sv Alliansmissionen

1.362.308

768.600

20.000


ELM-Bibeltr. Vänner

78.000

55.000Ev Fosterlands-Stiftelsen

2.824.000

318.800Gemensamma försam


862.800Estniska Ev-luth kyrkan

269.000
Lettiska Ev-luth kyrkan

123.000
Ungerska Prot kyrkan

201.968
Danska kyrkan

100.000
Norska kyrkan

300.000
Isländska kyrkan

100.000
Anglikanska kyrkan

215.000
Rom-Katolska kyrkan

4.776.208

100.000OÖKER

- Finska ort kyrkan

84.999
- Grekisk ort kyrkan

771.000
- Makedonisk ort kyrkan

389.000

161.400- Rumänska ort kyrkan

386.000

26.000

50.000


- Ryska ort kyrkan

111.000


90.000


- Serbisk ort kyrkan

1.715.000

207.100- Svenska ort prosteriet

139.002
- Armenisk ap kyrkan

125.000
- Eritreanska ort kyrk

145.000
- Etiopisk ort kyrkan

194.000


11.952


- Koptisk ort kyrkan

140.000


120.000


- Antiokiska ort kyrkan50.000


- Syrisk ort kyrkan

2.381.146

1.366.000- Österns ass kyrka

374.000
Judiska Centralrådet

578.000

100.000


10.000

Islamiska samarbetsrådet

- Förenade Isl förs, FIFS

2.595.320

356.000

120.000


- Isl kulturcenterum.IKUS

606.015

1.032.000

30.000

100.000

- Sv Muslimska Förb, SMF

2.111.310


60.000

50.000

- Svenska Isl Församl, SIF

935.570


120.000


- Isl Shia Samfunden, ISS

813.650

180.600

188.000

10.000

- Bosniska Isl. Samf, BIS

791.708

68.800


20.000

Sv Buddh. Samarbetsråd

318.000


66.000


Mandeiska sabeiska tross.430.000


Totalt

46.477.337

13.526.831

1.445.952

190.000


Gällande verksamhetsbidrag har följande bidrag utbetalats: 

Bidrag till teologiska institutioner

1.000.000

Andlig vård inom sjukvården

8.960.036

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2014. Pdf, 370.9 kB.