UTBETALADE BIDRAG 2014

Utbetalade statsbidrag 2014:

Organisationsbidrag: 46.477.337 kronor
Verksamhetsbidrag: 9.960.036 kronor
Projektbidrag: 15.226.083 kronor 

Församlingar inom:

Organisationsbidrag

 ProjektbidragLokalbidrag

Etableringsbidrag

Utbildningsbidrag

Frälsningsarmén

1.005.860

42.000

 

 

Equmeniakyrkan

8.900.568

1.830.228

 

 

Evangeliska Frikyrk

3.022.164

1.315.000

60.000

 

Pingströrelsen

7.243.541

4.736.503

30.000

 

Sjundedags Adv.samf

251.000

 

 

 

Sv Alliansmissionen

1.362.308

768.600

20.000

 

ELM-Bibeltr. Vänner

78.000

55.000

 

 

Ev Fosterlands-Stiftelsen

2.824.000

318.800

 

 

Gemensamma försam

 

862.800

 

 

Estniska Ev-luth kyrkan

269.000

 

 

 

Lettiska Ev-luth kyrkan

123.000

 

 

 

Ungerska Prot kyrkan

201.968

 

 

 

Danska kyrkan

100.000

 

 

 

Norska kyrkan

300.000

 

 

 

Isländska kyrkan

100.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

215.000

 

 

 

Rom-Katolska kyrkan

4.776.208

100.000

 

 

OÖKER

 

 

 

 

- Finska ort kyrkan

84.999

 

 

 

- Grekisk ort kyrkan

771.000

 

 

 

- Makedonisk ort kyrkan

389.000

161.400

 

 

- Rumänska ort kyrkan

386.000

26.000

50.000

 

- Ryska ort kyrkan

111.000

 

90.000

 

- Serbisk ort kyrkan

1.715.000

207.100

 

 

- Svenska ort prosteriet

139.002

 

 

 

- Armenisk ap kyrkan

125.000

 

 

 

- Eritreanska ort kyrk

145.000

 

 

 

- Etiopisk ort kyrkan

194.000

 

11.952

 

- Koptisk ort kyrkan

140.000

 

120.000

 

- Antiokiska ort kyrkan

 

 

50.000

 

- Syrisk ort kyrkan

2.381.146

1.366.000

 

 

- Österns ass kyrka

374.000

 

 

 

Judiska Centralrådet

578.000

100.000

 

10.000

Islamiska samarbetsrådet

 

 

 

 

- Förenade Isl förs, FIFS

2.595.320

356.000

120.000

 

- Isl kulturcenterum.IKUS

606.015

1.032.000

30.000

100.000

- Sv Muslimska Förb, SMF

2.111.310

 

60.000

50.000

- Svenska Isl Församl, SIF

935.570

 

120.000

 

- Isl Shia Samfunden, ISS

813.650

180.600

188.000

10.000

- Bosniska Isl. Samf, BIS

791.708

68.800

 

20.000

Sv Buddh. Samarbetsråd

318.000

 

66.000

 

Mandeiska sabeiska tross.

 

 

430.000

 

Totalt

46.477.337

13.526.831

1.445.952

190.000

 

 

 

 

 

Gällande verksamhetsbidrag har följande bidrag utbetalats: 

Bidrag till teologiska institutioner

1.000.000

Andlig vård inom sjukvården

8.960.036

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2014.