KONTAKTUPPGIFTER TILL STATSBIDRAGS-BERÄTTIGADE TROSSAMFUND

För antal församlingar per trossamfund se här.

Frikyrkor

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma
Besök: Gustavslundsv 18, Alvik
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se Länk till annan webbplats.

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624
701 16 Örebro
Besök: Årstadalsv. 2A
019-16 76 00
info@efk.se
www.efk.se Länk till annan webbplats.

Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
Besök: Nybrogatan 79B
08-562 282 00
info@fralsningsarmen.se
www.fralsningsarmen.se Länk till annan webbplats.

Pingst - fria församlingar i samverkan
Box 15144
167 15 Bromma
Besök: Gustavslundsv 18, Alvik
08-608 96 00
info@pingst.se
www.pingst.se Länk till annan webbplats.

Sjundedags Adventistsamfundet
Box 536
101 30 Stockholm
Besök: Olof Palmes gata 25
08-545 297 70
08-20 48 68
info@adventist.se
www.adventist.se Länk till annan webbplats.

Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
036-30 61 50
info@alliansmissionen.se
www.alliansmissionen.se Länk till annan webbplats.


MUSLIMSKA 
RIKSORGANISATIONER


Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
0520-49 90 64
076-310 24 47
kontakt@izb.se
www.izb.se Länk till annan webbplats.

Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
Kapellgränd 10
116 25 Stockholm
08-509 109 24
info@fifs.se
www.fifs.se Länk till annan webbplats.

Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)
Västanforsgatan 21
214 50 Malmö
070-775 66 50
info@ifbs.se Länk till annan webbplats.
www.ifbs.se Länk till annan webbplats.

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Vårbackavägen 3 B
143 46 Vårby
08-35 14 14
info@ikus.nu
www.ikus.nu

Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)
Box 690
175 27 Järfälla
070-960 06 98
08-121 467 37
info@shiasamfund.se
www.shiasamfund.se Länk till annan webbplats.

Sveriges muslimska förbund (SMF)
Brännkyrkagatan 45 bv
118 22 Stockholm
070-417 98 90
smfsverige@hotmail.se
www.smf-islam.se Länk till annan webbplats.


LUTHERSKA KYRKOR

Bibeltrogna vänner - Evangelisk
Luthers Mision, ELM
Smala gränd 5
111 39 Stockholm
08-559 22 880
expeditionen@elmbv.se
www.elmbv.se Länk till annan webbplats.

Danska kyrkan i Sverige
Torild Wulffsgatan 8
413 19 Göteborg
072-037 28 11
danskkirke@dkig.se

Estniska evangelisk-lutherska
kyrkan i Sverige
Box 45074
104 30 Stockholm
070-858 96 54
estniska.forsamling@telia.com
http://rootsipraostkond.eelk.ee/ Länk till annan webbplats.

Evangeliska fosterlandstiftelsen, EFS
Box 23001
750 23 Uppsala
018-430 25 00
info@efs.nu
www.efs.nu Länk till annan webbplats.

Isländska kyrkan i Sverige
Frölunda Kyrkogata 2
421 47 Västra Frölunda
070-286 39 69
kirkjan@telia.com
www.kirkjan.se Länk till annan webbplats.

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
c/o Elita Veide
Kållared Ekeberg
511 98 Örby
076-213 99 35
Besök: Finska kyrkan, Stockholm
zviedrija@draudzes.se
zilgme.eglite@svenskakyrkan.se
www.draudzes.se Länk till annan webbplats.

Norska kyrkan i Sverige
Stigbergsgatan 24
116 28 Stockholm
08-556 003 44
stockholm@sjomannskirken.no
www.sjomannskirken.no/stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


ORTODOXA & ÖSTERLÄNDSKA
KYRKOR

Antiokias ortodoxa kyrka i Skandinavien
S:ta Marias antiokia ortodoxa församling
Nyköpingsvägen 20
152 32 Södertälje
070-450 42 96
ghinwahaddad@outlook.comghin

Armeniska apostoliska kyrkan
c/o Isa-Lei Arminé Moberg
070-424 12 94 isaleimoberg2011@gmail.com
https://www.facebook.com/AAKiStockholm Länk till annan webbplats. 

Bulgariska ortodoxa kyrkan
c/o Pavlina Toseva
Nolhögsgatan 5
212 31 Malmö
070-710 71 00
serafimov.noklay@gmail.com

Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan
Box 1049
164 21 Kista
070-742 09 86
etokse@gmail.com

Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan, ärkestiftet i Sverige
Box 1036
101 38 Stockholm
Besök: Pålsbodagr. 3, Bandhagen
073-783 71 48
medhanialem.stockholm@gmail.com

Finska ortodoxa församlingen
c/o Maria Magdalena församling
Sankt Paulsgatan 10
118 46 Stockholm
08-612 14 09
info@ortodox-finsk.se
www.ortodox-finsk.se Länk till annan webbplats.

Georgiska ortodoxa kyrkan
c/o Bitskinashvili
Husarvägen 21
194 79 Upplands Väsby
Besök: Sjövbergsv 30, Danderyd
070-490 48 55
shiobitskinashvili@gmail.com

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
Birger Jarlsgatan 92
114 20 Stockholm
08-612 34 81
metropolisofsweden@gmail.com

Koptisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien
Box 9099
100 73 Hägersten
Besök: Vårg 2, 126 33 Hägersten
info@scandcopts.com

Makedonsk-ortodoxa kyrkan
Lantmannagatan 8
214 44 Malmö
070-460 43 64
kozarskiblazo@gmail.com

Rumänska ortodoxa kyrkan
Blickavägen 29
146 50 Tullinge
073-600 03 77
bors.td@hotmail.com
mikaelradu@hotmail.com
www.borss.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ryska ortodoxa kyrkan, patriarkatet i Konstantinopel
Kristi förklarings ortodoxa kyrka
Birger Jarlsg 98
114 20 Stockholm
08-15 63 16
angel.velitchkov@yahoo.se
www.ryskaortodoxakyrkan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ryska ortodoxa kyrkan, Moskvapatriarkatet
Heliga Sergij Ryska Ryska
ortodoxa församling
c/o Babushin
Söderberga allé 2
168 62 Bromma
Besök: Alvastrav 8, Hägersten
070-017 67 82
rusortswed@gmail.com
www.stockholm.cerkov.ru Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Smedjeryd 415
312 98 Våxtorp
Besök: Bägerstavägen 68
120 47 Enskede Gård
070-789 29 93
vladika.dositej@gmail.com

Svenska ortodoxa prosteriet
Heliga Treenighetens Kloster
Ingelstorp, Liderna 1
504 96 Bredared
070-490 15 60
Ig.dorotej@yahoo.se

Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Klockarvägen 104
151 61 Södertälje
08-550 841 40, 033-24 51 88
kansli@syriskortodoxakyrkan.se

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet
Wedavägen 1A
152 42 Södertälje
073-625 04 52
info@soa-s.se
www.soa-s.se Länk till annan webbplats.

Österns assyriska kyrka
Champinjonvägen 1
141 60 Huddinge
070-287 11 70
gorgesm@gmail.comÖVRIGA

Alevitiska Riksförbundet
Turebergs Allé 4
191 62 Sollentuna
073-563 25 68
kamilagaoglu@hotmail.com
eraslanorgun@gmail.com

Anglikanska kyrkan
Den episkopala kyrkan i Stockholm
Dag Hammarskjölds väg 14
115 27 Stockholm
076-416 77 04
chaplain@stockholmanglicans.se
www.stockholmanglicans.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Judiska centralrådet
Box 7427
103 91 Stockholm
08-587 858 00
info@jfst.se

www.judiskacentralradet.se Länk till annan webbplats.

Mandeiska trossamfundet i Sverige och Europa
Västra Hindbyvägen 18
214 58 Malmö
073 873 38 77
mandeer.ts@gmail.com

Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland
Box 56
151 34 Södertälje
072-830 85 16
swedenmandaean@yahoo.com

Romersk-katolska kyrkan i Sverige
Katolska Biskopsämbetet
Box 4114
102 62 Stockholm
08-462 66 00
sekretariat@katolskakyrkan.se
www.katolskakyrkan.se Länk till annan webbplats.

Sveriges buddhistiska gemenskap
Stupan, Oppeby 246
732 73 Fellingsbro
076-205 27 09
kontakt@sverigesbuddhister.se
trudy@sverigesbuddhister.se
www.sverigesbuddhister.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trossamfundet Jehovas vittnen
Derbyvägen 18
212 35 Malmö
0589-861 00
jw.dk@jw.org

Ungerska protestantiska
samfundet i Sverige
c/o Edit Erzesbet
Herrhagens byväg 56
752 67 Uppsala
073-772 68 25
edit.herczeghne@gmail.com
www.keve.se Länk till annan webbplats.