På den här sidan finns material om trossamfund och organiserat religiöst liv i Sverige. Några av publikationerna är framtagna av forskare på uppdrag av myndigheten, men vi har också samlat en hel del andra rapporter och artiklar som kan vara intressant för en bredare allmänhet.

publikationsområden

statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst sverige (2018)

Ladda ned PDF

2016 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över statens stöd till trossamfund. Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.

I utredningen finns också en hel del matnyttig information om religion, religionsfrihet och trossamfund i det samtida Sverige. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, var särskild utredare.

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund överlämnade betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18) i mars 2018.


TIPSA OSS GÄRNA!

Har du tips om något intressant material som borde finnas här? Mejla till myndigheten på info@myndighetensst.se