Publicerad: 2024-02-02

Vänligen verifiera att du inte är en robot

SST söker erfaren projektledare

Myndigheten söker en projektledare för att öka kunskapen om trossamfund hos kommuner och myndigheter.

Som projektledare på Myndigheten för stöd till trossamfund kommer dina arbetsuppgifter vara att under ett år ansvara för ett projekt om att öka kunskapen om trossamfund hos kommuner, regioner och myndigheter.

I arbetet kommer det bland annat att ingå att starta upp ett kommunnätverk om trossamfundsfrågor, utveckla insatser för att öka kunskaper om trossamfund hos regioner och myndigheter samt ta fram kunskapsmaterial för att öka kunskaperna hos trossamfund om kommuner och myndigheter.

I arbetet kommer du att arbeta nära med SST:s medarbetare som arbetar med trossamfundsfrågor och krisberedskap.

Läs mer om tjänsten här.