Publicerad: 2023-06-30

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Trossamfunds säkerhet ska stärkas

Regeringen ger SST i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation.

I uppdraget ingår att ta fram en rapport om olika trossamfunds säkerhetssituation och att genomföra kunskapshöjande insatser på regional nivå riktade till trossamfund, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att relationerna mellan församlingar, organisationer, kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter stärks. I genomförandet av uppdraget ska SST vid behov samverka med Polismyndigheten, länsstyrelser och andra berörda myndigheter.

Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2025.

Läs mer om myndighetens arbete och material gällande säkerhet här Öppnas i nytt fönster.