Publicerad: 2023-03-17

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansökan om anpassningsbidrag

31 mars är sista dag för ansökan om anpassningsbidrag 2023.

Senast fredagen den 31 mars 2023 måste ansökningar om bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning vara myndigheten tillhanda!

Läs mer samt hitta ansökningsblankett på hemsidan under BIDRAG.