Publicerad: 2024-01-23

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Stöd till utsatta individer

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att dela ut organisationsbidrag med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige

Vem kan söka?
Organisationsbidraget kan sökas av ideella organisationer, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som har arbetat med målgruppen socialt särskilt utsatta människor i minst två år vid ansökningstillfället.

Vad kan bidraget användas till?
Bidraget kan till exempel användas för verksamhets-, administrations- och personalkostnader för hela kalenderåret 2024.

Det kan handla om att hjälpa socialt särskilt utsatta individer och familjer med deras basbehov som att slippa gå hungriga, få möjlighet att sköta sin hygien eller att få någonstans att sova.

Ansökningstider

  • Ansökan öppnar: 1 februari
  • Ansökan stänger: 29 februari
  • Beslut: i början av april

Var gör man ansökan?
Information om bidraget och hur man ansöker hittar du på mucf.se Länk till annan webbplats..

Frågor?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på bidrag@mucf.se eller ringa 010-160 10 00 (växel).