Publicerad: 2024-01-24

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Registrera användare i e-tjänst

Det är viktigt att du som företrädare för en organisation registrerar dig som användare så snart som möjligt

Från och med 2024 kommer all bidragshantering genom SST ske via vår e-tjänst. För att kunna söka bidrag eller använda myndighetens tjänster är det viktigt att ni har tillgång till e-tjänsten. Övergången till digital hantering sker succesivt. Som ett första led i detta är att du som är företrädare för ett trossamfund eller annan organisation inom civilsamhället, registrerar dig som användare. I ett senare skede kommer du att kunna registrera den organisation som du företräder.

SSTs övergång till digitaliserade tjänster är ett sätt att säkerställa att bidragshantering och hanterandet av personuppgifter sker rättsäkert och korrekt.

Registrera dig som användare i e-tjänsten här Länk till annan webbplats.