Foto: från Judiska Församlingen i Stockholm

Publicerad: 2022-04-25

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Judiska Församlingens stöd når fram

Judiska Församlingen i Stockholm har med anledning av kriget gjort och fortsätter att göra en rad olika insatser.

De har skapat en organisation som ansvarar för att alla insatser som görs sker på ett strukturerat och effektivt sätt. Hittills har bland annat en insamling av förnödenheter och pengar genomförts samt ett strukturerat mottagande av flyktingar, hjälpinsatser såväl i Ukraina som vid gränserna och i närområdet, de erbjuder stöd till oroliga medlemmar samt koordinerar insatser och resurser med nordiska, europeiska och internationella organisationer och församlingar.

På hemsidan; www.jfst.se/med-anledning-av-kriget-ukraina/, har de samlat information kring insatsen samt om aktuella initiativ som genomförs för flyktingar och medlemmar.

Vecka 14 anlände det närmare 10 ton förnödenheter, i 700 kartonger, som skickades från Stockholm till Polen. Det var allt ifrån hygienartiklar och receptfria mediciner, till kläder, barnartiklar och leksaker, som församlingens medlemmar donerat och närmare 70 volontärer administrerat. Deras ansvarige styrelseledamot Jonathan var på plats och säkerställde att förnödenheterna nådde fram till flyktingar i Polen och den ukrainska gränsen. Det som sändes iväg var endast förnödenheter utifrån en lista som hade sammanställts av mottagande parter.

Därefter skickades förnödenheter till Kharkivs Judiska Församling, efter att Judiska Församlingen i Stockholm mottagit en lista med specifika behov. Den humanitära korridoren i Ukraina blir dock allt svårare och mer riskabel att använda. Därför är deras samarbeten med internationella organisationer och församlingar avgörande och alla generösa gåvor gör det möjligt för dem att kunna hjälpa till. Inom kort kommer det också att lanseras ett nytt digitalt volontärverktyg, där samtliga initiativ och projekt där de behöver volontärhjälp kommer att publiceras.

Församlingen fortsätter insamlingen av Krisstöd. Bidragen går till bland annat insatser på plats i Ukraina och närliggande länder, distribution av förnödenheter, flyktingmottagande här i Sverige och initiativ för att underlätta den första tiden i Sverige. Församlingen är mån om att flyktingarna skall känna sig trygga och välkomna och de är glada för att de har mottagit så mycket uppskattning både från medlemmar och från internationella judiska organisationer för det stora engagemang och den handlingskraft som Stockholm visat och fortsätter visa.

Av: Lena Posner-Körösi, Ordförande i Judiska Församlingen, i samråd med Insatsledningen.