Publicerad: 2022-05-30

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Frivilligas insatser bakom hjälpsändningar

Tack vare goda lokala kontakter samt rätt erfarenhet och förmåga till samordning, når Sam-Hjälps gåvor fram till de som bäst behöver dem.

Sam-Hjälp kan vittna om ett högt engagemang och samarbetsvilja från civilsamhället när kriget bröt ut i Ukraina. Sam-Hjälps verksamhet är en hjälporganisation med en kristen värdegrund med drygt 1 000 medlemmar. Huvudfokus och målsättning är att ge humanitär hjälp till Östeuropa, idag stöttar man åtta länder. Hjälpsändningarna och arbetet har intensifierats efter att Rysslands krig mot Ukraina blev ett faktum. Men fokus har också legat på att de länder utöver Ukraina som är i behov av stöd inte ska hamna i skymundan när det fasansfulla kriget har hela världens blickar på sig. Sam-Hjälps grundregel är att i första hand samarbeta med en kristen organisation eller en lokal församling i respektive land.

– Det är genom goda lokala kontakter som det går att säkerställa att hjälpen verkligen når fram. Våra hjälpsändningar består av skänkta gåvor i form av exempelvis kläder, skor, sängkläder, möbler, hjälpmedel med mera. Vi skänker också pengar till lokala sociala projekt som exempelvis till skolprojekt, barnhem och matbespisning, säger Jörgen Ruther.

Sedan kriget bröt ut har det pågått ett intensivt arbete med att få in hjälpsändningarna till Ukraina men också att ge hjälp till de människor som är på flykt. Hittills har 14 hjälpsändningar nått fram, dels direkt till Ukraina dels till grannländerna Polen, Rumänien och Moldavien som tagit emot den största andelen flyktingar. Då det har varit för riskfyllt att åka in i Ukraina med egna chaufförer har Sam-Hjälp valt att åka till Ukrainas grannländer och där har ukrainska åkerier tagit över och lastat över varorna till sina fordon.

– Hjälpsändningarna har blivit möjliga tack vare det stora engagemanget från civilsamhället, företag och organisationer. Vi har fått ovärderlig hjälp, företag har bland annat lånat ut lokaler för att lagra allt som samlats in, vi har fått hjälp med att packa alla gåvor och viljan att ge har varit hög, säger Jörgen Ruther.

Totalt uppgår hjälpsändningarna till cirka 200 ton och har innehållit bland annat matpaket, hygienpaket, textilpaket med bäddset och handdukar, men också sjukvårdsmaterial och operationsutrustning.

– Vi har hela tiden varit tvungna att revidera sättet vi har tagit oss in i Ukraina eftersom förutsättningarna ändrats. I takt med att flyktingströmmarna ökade blev situationen vid gränserna till Ukraina alltmer kaotisk och tullen överansträngd. Transportkedjan har fungerat tack vare att vi har upparbetade goda relationer till åkerier i Ukraina och dess grannländer, säger Jörgen.

– Jag känner en stolthet och glädje över att samarbetet har fungerat så väl och att engagemanget varit så högt. Tack vare allas hårda arbete så når våra hjälpsändningar fram. Vi kan visa att vi är en seriös aktör genom att vi har ett 90-konto och endast tre procent av våra insamlade medel går till administration, avslutar Jörgen.